HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Meniu Perimti užduotį iš įrenginio atminties

background image

Meniu Perimti užduotį iš įrenginio atminties

Naudodami meniu Perimti užduotį iš įrenginio atminties peržiūrėkite vidinėje gaminio atmintyje

saugomų užduočių sąrašus.

2-3 Lentelė

Meniu Perimti užduotį iš įrenginio atminties

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Penktas lygis

Vertės

Perimti užduotį iš
įrenginio atminties

PASTABA:

pasirinkite iš aplankų
sąrašo.

Visos užduotys (su
PIN)

PASTABA:

taip pat

rodomi ir atskirų
užduočių pavadinimai.

Spausdinti

Įvesti PIN,
norint
spausdinti

Kopijos

Diapazonas: 1–
9999

Numatytoji vertė =
1

Spausdinti ir
ištrinti

Įvesti PIN,
norint
spausdinti

Kopijos

Diapazonas: 1–
9999

Numatytoji vertė =
1

Ištrinti

Įvesti PIN,
norint
spausdinti

Visos užduotys (be
PIN)

PASTABA:

taip pat

rodomi ir atskirų
užduočių pavadinimai.

Spausdinti

Kopijos

Diapazonas: 1–
9999

Numatytoji vertė =
1

Spausdinti ir
ištrinti

Kopijos

Diapazonas: 1–
9999

Numatytoji vertė =
1

Ištrinti

Trinti visas
užduotis

Taip

Ne

LTWW

Meniu Perimti užduotį iš įrenginio atminties

15