HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Meniu Dėklai

background image

Meniu Dėklai

Šioje lentelėje žvaigždutės (*) nurodo numatytąjį gamyklinį nustatymą.

2-5 Lentelė

Meniu Dėklai

Pirmas lygis

Antras lygis

Vertės

Tvarkyti dėklus

Naudoti reikalaujamą dėklą

Išimtinai*

Pirmas

Tiekimo rankiniu būdu raginimas

Visada*

Nebent įkeltas

Dydžio / tipo raginimas

Ekranas*

Nerodyti

Naudoti kitą dėklą

Įjungta*

Išjungta

Kitas firminio blanko režimas

Išjungta*

Įjungta

Dvipusiai tušti lapai

Automatinis*

Taip

Vaizdo sukimas

Standartinis*

Kitas

Nepaisyti A4 / „Letter“

Taip*

Ne

1 dėklo dydis

Pasirinkite iš pateikto sąrašo.

1 dėklo tipas

Pasirinkite iš pateikto sąrašo.

2 dėklo dydis

Pasirinkite iš pateikto sąrašo.

2 dėklo tipas

Pasirinkite iš pateikto sąrašo.

3 dėklo dydis

Pasirinkite iš pateikto sąrašo.

3 dėklo tipas

Pasirinkite iš pateikto sąrašo.

18

2 skyrius Valdymo skydo meniu

LTWW