HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Meniu Tvarkyti dėklus

background image

Meniu Tvarkyti dėklus

Šioje lentelėje žvaigždutės (*) nurodo numatytąjį gamyklinį nustatymą.

2-13 Lentelė

Meniu Tvarkyti dėklus

Pirmas lygis

Vertės

Naudoti reikalaujamą dėklą

Išimtinai*

Pirmas

Tiekimo rankiniu būdu raginimas

Visada*

Nebent įkeltas

Dydžio / tipo raginimas

Ekranas*

Nerodyti

Naudoti kitą dėklą

Įjungta*

Išjungta

Kitas firminio blanko režimas

Išjungta*

Įjungta

28

2 skyrius Valdymo skydo meniu

LTWW

background image

2-13 Lentelė

Meniu Tvarkyti dėklus (tęsinys)

Pirmas lygis

Vertės

Tušti lapai

Automatinis*

Taip

Nepaisyti A4 / „Letter“

Taip*

Ne