HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Meniu Tinklo parametrai

background image

Meniu Tinklo parametrai

Šioje lentelėje žvaigždutės (*) nurodo numatytąjį gamyklinį nustatymą.

2-14 Lentelė

Meniu Tinklo parametrai

Pirmas lygis

Vertės

I/O skirto laiko pabaiga

Diapazonas: 5–300 sek.

Numatytoji vertė = 15

„Jetdirect“ meniu

Išsamiau žr. toliau pateiktoje lentelėje.

2-15 Lentelė

„Jetdirect“ meniu

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Penktas lygis

Vertės

Informacija

Spausdinti srities
ataskaitą

Taip

Ne*

TCP/IP

Įjungti

Įj.*

Išj.

Pagrindinio
kompiuterio
pavadinimas

Redaguokite
pagrindinio
kompiuterio
pavadinimą rodyklių
mygtukais.

NPIXXXXXX*

IPv4 parametrai

Konfigūravimo
metodas

„Bootp“*

DHCP

Automatinis IP

Rankinis

LTWW

Meniu Administravimas

29

background image

2-15 Lentelė

„Jetdirect“ meniu (tęsinys)

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Penktas lygis

Vertės

Rankiniai
nustatymai

PASTABA:

šis

meniu galimas tik jei
pasirenkate
Rankinis parinktį
meniu
Konfigūravimo
metodas
.

IP adresas

Įveskite adresą

Potinklio
dvejetainė
reikšmė

Įveskite adresą

Numatytoji tinklo
sąsaja

Įveskite adresą

Numatytasis IP

Automatinis IP*

„Legacy“

DHCP paleidimas

Taip

Ne*

DHCP
atnaujinimas

Taip

Ne*

Pirminis DNS

Diapazonas:

0–255

Numatytoji vertė =
xxx.xxx.xx.xx

Antrinis DNS

Diapazonas:

0–255

Numatytoji vertė =
0.0.0.0

IPv6 parametrai

Įjungti

Įj.*

Išj.

Adresas

Rankiniai
nustatymai

Įjungti

Įj.

Išj.*

Adresas

Pasirinkite iš pateikto
sąrašo.

DHCPV6
strategija

Nurodytas
maršrutizatorius

Nėra
maršrutizatoriaus
*

Visada

30

2 skyrius Valdymo skydo meniu

LTWW

background image

2-15 Lentelė

„Jetdirect“ meniu (tęsinys)

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Penktas lygis

Vertės

Pirminis DNS

Pasirinkite iš pateikto
sąrašo.

Antrinis DNS

Pasirinkite iš pateikto
sąrašo.

Tarpinis serveris

Pasirinkite

pateikto

sąrašo.

Tarpinis
prievadas

Numatytoji

vertė =

00080

Tuščiai eigai
skirto laiko
pabaiga

Numatytoji

vertė =

0270

Bendroji sauga

Saugus
žiniatinklis

HTTPS
reikalingas
*

HTTPS
pasirinktinis

IPSEC

Palikti

Išjungti*

802.1x

Nustatyti iš naujo

Palikti*

Iš naujo nustatyti
saugą

Taip

Ne*

Diagnostika

Integruoti
tikrinimai

LAN HW
tikrinimas

Taip

Ne*

HTTP tikrinimas

Taip

Ne*

SNMP tikrinimas

Taip

Ne*

Duomenų kelio
tikrinimas

Taip

Ne*

Pasirinkti visus
tikrinimus

Taip

Ne*

Vykdymo laikas

Diapazonas:

1–60

valandų

Numatytoji vertė = 1

LTWW

Meniu Administravimas

31

background image

2-15 Lentelė

„Jetdirect“ meniu (tęsinys)

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Penktas lygis

Vertės

Vykdyti

Taip

Ne*

Bandomojo
signalo tikrinimas

Paskirties tipas

IPv4

IPv6

Paskirtis IPv4

Diapazonas:

0–255

Numatytoji vertė =
127.0.0.1

Paskirtis IPv6

Pasirinkite iš pateikto
sąrašo.

Numatytoji vertė = : :
1

Paketo dydis

Numatytoji

vertė =

64

Baigėsi skirtas
laikas

Numatytoji

vertė =

001

Skaičiuoti

Numatytoji

vertė =

004

Spausdinti
rezultatus

Taip

Ne*

Vykdyti

Taip

Ne*

Bandomojo
signalo rezultatai

Išsiųsti paketai

Numatytoji

vertė =

00000

Gauti paketai

Numatytoji

vertė =

00000

Prarasta dalis
procentais

Numatytoji

vertė =

000

Mažiausias RTT

Numatytoji

vertė =

0000

Didžiausias RTT

Numatytoji

vertė =

0000

Vidutinis RTT

Numatytoji

vertė =

0000

Siunčiamas
bandomasis
signalas

Taip

Ne*

32

2 skyrius Valdymo skydo meniu

LTWW

background image

2-15 Lentelė

„Jetdirect“ meniu (tęsinys)

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Penktas lygis

Vertės

Atnaujinti

Taip

Ne*

Nuorodos greitis

Automatinis*

10T pusė

10T visas

100TX pusė

100TX visas

100TX
automatinis

1000T visas

LTWW

Meniu Administravimas

33