HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Meniu Bendrieji nustatymai

background image

Meniu Bendrieji nustatymai

Šioje lentelėje žvaigždutės (*) nurodo numatytąjį gamyklinį nustatymą.

2-7 Lentelė

Meniu Bendrieji nustatymai

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Vertės

Datos / laiko
parametrai

Datos / laiko
formatas

Datos formatas

DD/MMM/YYYY

MMM/DD/YYYY*

YYYY/MMM/DD

Laiko formatas

12 valandų (AM /
PM)
*

24 valandos

Data / Laikas

Duomenys

Mėnuo

Diena

Metai

Nustatykite vertes iš
sąrašų.

LTWW

Meniu Administravimas

19

background image

2-7 Lentelė

Meniu Bendrieji nustatymai (tęsinys)

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Vertės

Laikas

Valanda

Minutė

AM/PM

Nustatykite vertes iš
sąrašų.

Laiko juosta

Mėnuo

Diena

Metai

Nustatykite vertes iš
sąrašų.

Pritaikyti prie vasaros
(žiemos) laiko

Įj.

Išj.*

Energijos nustatymai

Budėjimo laikmačio
nustatymai

Budėjimo /
automatinio
išjungimo laikmatis

Įjungti*

Išjungti

Budėjimas /
automatinis
išjungimas po

numatytoji

reikšmė yra 45

minučių.

Įveskite vertę nuo 1 iki 120
minučių.

Pabudimo /
automatinio įjungimo
įvykiai

Visi įvykiai*

Tinklo prievadas

Tik maitinimo
mygtukas

Optimalus greitis /
energijos
suvartojimas

Greitesnis pirmas
puslapis
*

Taupyti energiją

Taupyti daugiau
energijos

Taupyti daugiausia
energijos

Spausdinimo kokybė Koreguoti spalvą

Pažymėta

Žalsvai mėlynos
spalvos tankis

Rausvos spalvos
tankis

Geltonos spalvos
tankis

Juodos spalvos tankis

Nuo -5 iki 5

Numatytoji vertė = 0

20

2 skyrius Valdymo skydo meniu

LTWW

background image

2-7 Lentelė

Meniu Bendrieji nustatymai (tęsinys)

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Vertės

Pustoniai

Žalsvai mėlynos
spalvos tankis

Rausvos spalvos
tankis

Geltonos spalvos
tankis

Juodos spalvos tankis

Nuo -5 iki 5

Numatytoji vertė = 0

Šešėliai

Žalsvai mėlynos
spalvos tankis

Rausvos spalvos
tankis

Geltonos spalvos
tankis

Juodos spalvos tankis

Nuo -5 iki 5

Numatytoji vertė = 0

Atstatyti spalvų vertes

Vaizdo registracija

Koreguoti dėklą <X>

Spausdinti bandomąjį
puslapį

X1 paslinkimas

Y1 paslinkimas

X2 paslinkimas

Y2 paslinkimas

Nuo -5,00 mm iki 5,00
mm

Numatytoji vertė = 0

Automatinis elgesio
numatymas

1 dėklo atpažinimas

Kaitintuvo rinkinys

Išplėstinis
atpažinimas

Tik skaidrės

Koreguoti popieriaus
tipus

Pasirinkite iš gaminio
palaikomų popieriaus tipų
sąrašo. Visų popieriaus
tipų galimos parinktys
tokios pat.

Spausdinimo režimas Pasirinkite iš spausdinimo

režimų sąrašo.

Numatytasis =
Automatinis elgesio
numatymas

Pasipriešinimo
režimas

Įprastas*

Aukštyn

Žemyn

Drėgmės rėžimas

Įprastas*

Didelė

LTWW

Meniu Administravimas

21

background image

2-7 Lentelė

Meniu Bendrieji nustatymai (tęsinys)

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Vertės

Išankstinio pasukimo
režimas

Išj.*

Įj.

Kaitintuvo
temperatūros režimas

Įprastas*

Aukštyn

Žemyn

Popieriaus
susiraitymo režimas

Įprastas*

Sumažintas

Optimizuoti

Įprastas popierius

Standartinis*

Lygus

Sunkus popierius

Standartinis*

Lygus

Vokų valdymas

Įprastas*

Kitas 1

Kitas 2

Aplinka

Įprastas*

Žema temperatūra

Linijos įtampa

Įprastas*

Žema įtampa

1 dėklas

Įprastas*

Kitas

Fonas

Įprastas*

Kitas 1

Kitas 2

Kitas 3

Vienodumo valdymas

Įprastas*

Kitas 1

Kitas 2

Kitas 3

Sekimo valdymas

Įj.*

Išj.

22

2 skyrius Valdymo skydo meniu

LTWW

background image

2-7 Lentelė

Meniu Bendrieji nustatymai (tęsinys)

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Vertės

Registracija

Įprastas*

Kitas

Perkėlimo valdymas

Įprastas*

Kitas 1

Kitas 2

Kitas 3

Kaitintuvo
temperatūra

Įprastas*

Kitas

Atstatymo
optimizavimas

Kraštinių valdymas

Išj.

Šviesus

Įprastas*

Didžiausias

Strigčių šalinimas

Automatinis*

Išj.

Įj.

Automatinis
atstatymas

Įjungti

Išjungti*

Nėra išsaugotų
užduočių

Greito kopijavimo
užduoties saugojimo
apribojimai

1–300

Numatytoji vertė = 32

Greito kopijavimo
užduoties pertrauka

Išj.*

1 valanda

4 valandos

1 diena

1 savaitė

Numatytasis aplanko
pavadinimas

Rūšiuoti saugomas
užduotis pagal

Užduoties
pavadinimas
*

Duomenys

LTWW

Meniu Administravimas

23

background image

2-7 Lentelė

Meniu Bendrieji nustatymai (tęsinys)

Pirmas lygis

Antras lygis

Trečias lygis

Ketvirtas lygis

Vertės

Atstatyti gamyklinius
nustatymus

Nustatyti iš naujo

Visos

Bendra

Spausdinti

Bendroji sauga

Kalibravimas

Riboti spalvą

Įjungti spalvą

Išjungti spalvą

Spalvotas, jei
leidžiama
*