HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Valdymo skydo žinynas

background image

Valdymo skydo žinynas

Gaminyje įdiegta žinyno sistema, paaiškinanti, kaip naudoti kiekvieną ekraną. Norėdami atidaryti žinyno

sistemą, paspauskite ant valdymo skydo esantį mygtuką Žinynas .

Kai kuriuose ekranuose žinynas atsidaro kaip bendras meniu, kuriame galite ieškoti paskirų temų. Galite

naršyti meniu, spausdami ant valdymo skydo esančius rodyklių mygtukus.

Ekranuose, kuriuose pasirenkami paskirų užduočių nustatymai, žinynas atsidaro kaip tema, kurioje

paaiškinamos to ekrano parinktys.

LTWW

Derinimo pulto schema

11