HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Derinimo pulto schema

background image

Derinimo pulto schema

Derinimo pulte yra spalvų, grafikos ir teksto ekranas, užduočių valdymo mygtukai ir trys diodinės (LED)

būklės lemputės.

1

2

3

4

5

7

6

8

9

11

10

1

Derinimo pulto ekranas

Jame rodoma būsenos informacija, meniu, žinyno informacija ir klaidų
pranešimai.

2

Rodyklės aukštyn mygtukas

Leidžia naršyti meniu ir tekste, didinti ekrane rodomų skaitinių elementų
vertes.

3

Gerai

mygtukas

Leidžia pasirinkti, atnaujinti spausdinimą po ilgalaikių klaidų ir nepaisyti ne
HP spausdinimo kasetės.

4

Parengtas lemputė

Rodo, kad gaminys pasirengęs pradėti atlikti bet kokią užduotį.

5

Duomenų indikatorius

Rodo, kad gaminys gauna duomenis.

6

Šviesinis perspėjimo signalas

Rodo, kad gaminį reikia patikrinti. Tokių situacijų pavyzdžiai – tuščias
popieriaus dėklas arba klaidos pranešimas ekrane.

7

Rodyklės žemyn mygtukas

Leidžia naršyti meniu ir tekste, mažinti ekrane rodomų skaitinių elementų
vertes.

8

Mygtukas Į pradžią

Grąžina į aukščiausio lygio meniu.

9

Rodyklės atgal mygtukas

Leidžia grįžti atgal susietuose meniu.

10

Mygtukas Sustabdyti

Leidžia sustabdyti atliekamą užduotį, pasirinkti atnaujinti arba atšaukti
atliekamą užduotį, pašalinti popierių iš gaminio ir pašalinti visas ilgalaikes
klaidas, susijusias su sustabdyta užduotimi. Jei gaminys nevykdo
spausdinimo užduoties, paspaudus mygtuką Sustabdyti jis pristabdomas.

11

Mygtukas Žinynas

Pateikia išsamią informaciją apie gaminio pranešimus ar meniu.

10

2 skyrius Valdymo skydo meniu

LTWW