HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Informacijos puslapių spausdinimas

background image

Informacijos puslapių spausdinimas

Informacijos puslapyje pateikiami duomenys apie gaminį ir esamą jo konfigūraciją. Norėdami spausdinti

dažnai naudojamus informacijos puslapius, atlikite šiuos veiksmus:

1.

Valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią .

2.

Atidarykite šiuos meniu:

Administravimas

Ataskaitos

Konfigūravimo / būsenos puslapiai arba Kiti puslapiai

3.

Rodyklės žemyn mygtuku pažymėkite ataskaitą, tada pasirinkite ją paspaudę mygtuką

Gerai

.

4.

Rodyklės aukštyn mygtuku pažymėkite elementą Spausdinti, tada paspauskite mygtuką

Gerai

.

10-1 Lentelė

Meniu Ataskaitos

Pirmas lygis

Antras lygis

Aprašas

Konfigūravimo / būsenos puslapiai

Administravimo meniu žemėlapis

Išspausdinama valdymo skydo meniu
išdėstymo schema. Pateikiami kiekvieno
meniu suaktyvinti nustatymai.

Konfigūravimo puslapis

Rodo gaminio nustatymus ir įrengtus priedus.

Eksploatacinių medžiagų būsenos
puslapis

Rodomas apytikris laikas, kurį užteks
eksploatacinių medžiagų; pateikiami
statistiniai duomenys apie visą apdorotų
puslapių ir užduočių skaičių, serijos numeris,
puslapių skaičiai ir priežiūros informacija.

HP teikia apytikslius laiko, kurį pakaks
eksploatacinių medžiagų, duomenis klientų
patogumui. Faktinis laikas gali skirtis nuo
pateikiamų apytikslių verčių.

Panaudojimo puslapis

Rodo visus gaminyje naudotus popieriaus
dydžius; nurodo, ar jie buvo vienpusiai,
dvipusiai, vienspalviai ar spalvoti; pateikia
puslapių skaičius.

Failo katalogo puslapis

Rodo failo pavadinimą ir failų, kurie yra
išsaugoti gaminio atmintyje, aplanko
pavadinimą.

Esamų nustatymų puslapis

Rodo dabartinius gaminio nustatymus..

Spalvų naudojimo užduoties žurnalas Išspausdina gaminio spalvų naudojimo

statistiką.

Kiti puslapiai

Bandomasis puslapis

Spausdina demonstracijos puslapį, kuriame
išryškinamos gaminio spausdinimo
galimybės.

170

10 skyrius Valdymas ir priežiūra

LTWW

background image

10-1 Lentelė

Meniu Ataskaitos (tęsinys)

Pirmas lygis

Antras lygis

Aprašas

RGB pavyzdžiai

Spausdinami spalvų pavyzdžiai pagal
įvairias RGB vertes. Pavyzdžiais naudokitės
kaip gairėmis spausdinimo spalvos derinti.

CMYK pavyzdžiai

Spausdinami spalvų pavyzdžiai pagal
įvairias CMYK vertes. Pavyzdžiais naudokitės
kaip gairėmis spausdinimo spalvos derinti.

PCL šriftų sąrašas

Išspausdinamas visų įdiegtų PCL šriftų sąrašas.

PS šriftų sąrašas

Išspausdinamas visų įdiegtų „PostScript“ (PS)
šriftų sąrašas.

LTWW

Informacijos puslapių spausdinimas

171