HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Skirtukas Spausdinti

background image

Skirtukas Spausdinti

Naudodami skirtuką Spausdinti, įjunkite arba išjunkite tiesioginį spausdinimą iš USB. Spausdinimo iš

USB užduotys naudos numatytuosius spausdinimo nustatymus. Tiesioginis spausdinimas iš USB palaiko

šiuos failų tipus:

.pdf

.prn

.pcl

174

10 skyrius Valdymas ir priežiūra

LTWW

background image

.ps

.cht

10-4 Lentelė

HP integruoto tinklo serverio skirtukas Spausdinti

Meniu

Aprašas

Nuskaityti iš USB
sąrankos

Įjunkite arba išjunkite valdymo skydo meniu Perimti užduotį iš USB.

Nėra išsaugotų
užduočių

Naudodami šią funkciją tvarkykite gaminio atmintyje saugomas užduotis.

Riboti spalvą

Naudodami šį elementą apribokite šiuo gaminiu galimų spausdinti spalvotų puslapių skaičių.

Bendrieji spausdinimo
nustatymai

Naudodami šį elementą tvarkykite gaminio spausdinimo nustatymus.

Tvarkyti dėklus

Peržiūrėkite arba pakeiskite popieriaus tipo ir dydžio nustatymus kiekvienam dėklui ir nustatykite
bendruosius nustatymus visiems dėklams.