HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Eksploatacinių medžiagų būsenos lapo spausdinimas

background image

Eksploatacinių medžiagų būsenos lapo spausdinimas

Lape Spausdinti eksploatacinių medžiagų būseną apytiksliai nurodomas likęs spausdinimo

kasečių naudojimo laikas. Be to, jame nurodomas jūsų gaminiui tinkamos originalios HP  spausdinimo

kasetės dalies numeris, kad galėtumėte užsisakyti keičiamąją spausdinimo kasetę, bei kita naudinga

informacija.

1.

Valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią .

2.

Atidarykite šiuos meniu:

Administravimas

Ataskaitos

Konfigūravimo / būsenos puslapiai

3.

Rodyklės žemyn mygtuku pažymėkite elementą Eksploatacinių medžiagų būsenos

puslapis, tada pasirinkite ją paspaudę mygtuką

Gerai

.

4.

Rodyklės aukštyn mygtuku pažymėkite elementą Spausdinti, tada paspauskite mygtuką

Gerai

.