HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Pakeiskite dažų surinkimo įtaisą.

background image

Pakeiskite dažų surinkimo įtaisą.

Kai derinimo pulte bus pateiktas nurodymas, pakeiskite dažų surinkimo įtaisą.

PASTABA:

dažų surinkimo įtaisas yra vienkartinio naudojimo. Nebandykite ištuštinti dažų surinkimo

įtaiso ir naudoti iš naujo. Tokiu būdu galite išlieti dažus į gaminį ir spausdinimo kokybė taptų bloga. Dažų

surinkimo įtaisą grąžinkite pagal „HP Planet Partners“ grąžinimo ir perdirbimo programą.

PASTABA:

spausdinant dokumentus, kuriems reikia daug dažų, jų surinkimo įtaisas gali greitai

prisipildyti. HP rekomenduoja spausdinant tokius dokumentus turėti atsarginį dažų surinkimo įtaisą.

1.

Atidarykite priekines dureles. Įsitikinkite, kad

durys yra visiškai atidarytos.

LTWW

Keitimo instrukcijos

109

background image

2.

Paimkite už mėlynos juostelės, esančios dažų

surinkimo įtaiso viršuje ir išimkite jį iš gaminio.

3.

Mėlyną dangtelį uždėkite ant įtaiso viršuje

esančios mėlynos angos.

4.

Išpakuokite naują dažų surinkimo įtaisą.

110

7 skyrius Spausdinimo kasetės, dažų surinkimo įtaisas ir kitos eksploatacinės medžiagos

LTWW

background image

5.

Pirmiausia naujo įtaiso apatinę dalį įstatykite į

gaminį, tada paspauskite įtaiso viršų, kol jis

užsifiksuos.

6.

Uždarykite priekines dureles.

PASTABA:

Jei netinkamai įstatysite dažų

surinkimo įtaisą, negalėsite iki galo uždaryti

priekinių durelių.

Norėdami likviduoti panaudotą dažų surinkimo įtaisą, remkitės naujo dažų surinkimo įtaiso instrukcijomis.

LTWW

Keitimo instrukcijos

111