HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Rodyklė

background image

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

1 dėklas

strigtys 194

talpa 84

2 dėklas

strigtys 196

3 dėklas

strigtys 200

500 lapų popieriaus ir sunkių

spausdinimo medžiagų dėklas

modeliai įskaitant 2

„AirPrint“ 56

„Bonjour“

atpažinimas 172

„Explorer“, palaikomos versijos

HP integruotas tinklo serveris

172

„HP Easy Color“

išjungimas 165

naudojimas 165

„HP ePrint“

aprašas 47, 56

„HP ePrint“, naudojimas 140

„HP Jetdirect“ spausdinimo serveris

modeliai įskaitant 2

„HP Utility“ 55

„HP Utility“, „Mac“ 54

„HP Web Jetadmin“ 177

„Internet Explorer“, palaikomos

versijos

HP integruotas tinklo serveris

172

„IPv4 adresas“ 72

„IPv6 adresas“ 73

„Jetadmin“, „HP Web“ 177

„Jetdirect“ spausdinimo serveris

dalies numeris 223

modeliai įskaitant 2

„Macintosh“

HP spausdintuvo tvarkyklė 54

keisti dokumentų dydį 58

„Macintosh“ tvarkyklės nuostatos

vandens ženklai 59

„Macintosh“ tvarkyklės nustatymai

pasirinktinio dydžio popierius

58

skirtukas Paslaugos 62

„Mac“

palaikomos operacinės

sistemos 50

popieriaus tipų ir dydžio

keitimas 57

problemos, trikčių šalinimas

218

programinė įranga 54

programinės įrangos šalinimas

53

tvarkyklės nustatymai 53, 58

„Mac“ programinės įrangos

išdiegimas 53

„Mac“ programinės įrangos

šalinimas 53

„n-viename“ spausdinimas

pasirinkti („Windows“) 135

„Netscape Navigator“, palaikomos

versijos

HP integruotasis tinklo serveris

172

„PostScript“ spausdintuvo aprašo

(PPD) failai

pridėti 54

„Windows“

palaikomos operacinės

sistemos 40

palaikomos tvarkyklės 40

tvarkyklės nustatymai 43

„Windows“ programinės įrangos

šalinimas 46

A

akumuliatoriai pridedami 245

akustinės specifikacijos 239

ant abiejų pusių, spausdinimas

įjungimas („Mac“) 55

apatinės dešinės durelės

strigtys 200

aplinkos apsaugos savybės 4

aplinkos specifikacijos 240

apsaugoti įrašytus duomenis

apsauga 179

asmeninės užduotys

laikinas saugojimas

(„Windows“) 155

ataskaitų meniu, valdymo skydas

19

Atkūrimo mygtukas 10

atminties DIMM

sauga 180

atminties lustai, spausdinimo kasetė

aprašas 230

atmintis

eksploatacinių medžiagų

klaidos 115

pridėta 2, 54

atsarginės kopijos / atstatymo

meniu, valdymo skydas 36

atšaukimas

spausdinimo užduotis 57

automatinis skaidrios plėvelės

aptikimas 98

B

bendroji konfigūracija

HP integruotasis tinklo serveris

174

LTWW

Rodyklė

253

background image

bendrųjų nustatymų meniu, valdymo

skydas 19

blizgus popierius, palaikomas

157

budėjimo atidėjimas

atjungimas 182

įjungimas 182

budėjimo grafikas

atjungimas 182

įjungimas 182

Budėjimo mygtukas 10

budėjimo režimas

atjungimas 181

įjungimas 181

Budėjimo tvarkaraštis

nustatymas 182

bukletai

kūrimas („Windows“) 150

Būklės mygtukas 10

būsena

HP tvarkyklė, „Mac“ 55

pranešimai, tipai 190

„Macintosh“ skirtukas

Paslaugos 62

D

dangčiai, radimas 6

darbai

„Macintosh“ nustatymai 55

darbai, išsaugoti

kūrimas („Windows“) 152

darbo aplinkos specifikacijos 240

darbų išsaugojimas

naudojant „Windows“ 152

dažų kasetės. Žr. spausdinimo

kasetės

dažų surinkimo įtaisas

keitimas 109

defektai, pasikartojantys 113

derinimo pultas

lemputės 10

mygtukai 10

dešinės durelės

strigtys 196

dėjimas

1 dėklas 85

2 dėklas 87

dėklai

automatinis skaidrios plėvelės

aptikimas 98

dėjimas 85

dvipusis spausdinimas 60

konfigūravimas 97

pasirinkimas („Windows“)

131

popieriaus padėtis 92

pridėti 2

radimas 6

talpa 84

„Macintosh“ nustatymai 55

Dėklų meniu, valdymo skydas 18

Dėklų tvarkymo meniu, valdymo

skydas 28

diegimas

gaminys laidiniuose tinkluose,

„Mac“ 51

gaminys laidiniuose tinkluose,

„Windows“ 70

programinė įranga, laidiniai

tinklai 71

programinė įranga, USB

jungtys 67

dokumento standartai iii

dokumentų dydžio keitimas

„Windows“ 148

dokumentų mastelio pasirinkimas

„Windows“ 148

Duomenų indikatorius

radimas 10

dupleksas

radimas 6

dupleksinis spausdinimas

popieriaus kėlimo padėtis 92

dvipusio spausdinimo nustatymai,

keitimas 74

dvipusis lygiavimas

nustatymas 158

dvipusis spausdinimas

įjungimas („Mac“) 55

nuostatos („Windows“) 131

popieriaus kėlimo padėtis 92

„Mac“ 60

dvipusis spausdinimas (ant abiejų

pusių)

įjungimas („Mac“) 55

nuostatos („Windows“) 131

E

ekonomijos nustatymai 181

Ekrano nustatymų meniu, valdymo

skydas 26

eksploatacinės medžiagos

atminties klaidos 115

būsena, peržiūra naudojant HP

tvarkyklę 55

gaminių numeriai 223

ne HP 106

perdirbimas 106, 243

spausdinimo kasečių keitimas

107

užsakymas 222

eksploatacinių medžiagų

padirbinėjimas 106

eksploatacinių medžiagų būsenos

lapas

spausdinimas 114

Eksploatacinių medžiagų meniu,

valdymo skydas 16

eksploatacinių medžiagų

perdirbimas 106

Eksploatacinių medžiagų tvarkymo

meniu, valdymo skydas 27

elektroninio pašto įspėjamieji

signalai 55

elektros duomenys 239

elektros jungiklis, vieta 6

energijos

sąnaudos 239

etiketės

spausdinimas („Windows“)

143

Europos Sąjunga, atliekų

išvežimas 246

F

failo įkėlimas, „Mac“ 55

fiksavimas 164

firminiai blankai

spausdinimas („Windows“)

141

formos

spausdinimas („Windows“)

141

formuotuvas

sauga 180

funkcijos 2

254

Rodyklė

LTWW

background image

G

galios jungtis

radimas 7

gaminio aplinkos apsaugos

programa 243

gaminio specifikacija 237

gaminių numeriai

spausdinimo kasetės 223

gamyklinių nustatymų atkūrimas

189

garantija

gaminys 226

kliento atliekamas taisymas

235

licencija 231

spausdinimo kasetės 228

grafikai, verslo

spausdinimas 157

grafikos ir teksto ekranas, derinimo

pultas 10

greitos kopijavimo užduotys

laikymas („Windows“) 155

gulsčia padėtis

pasirinkimas, „Windows“ 137

H

HP integruotas tinklo serveris

saugos nustatymai 175

sausdinimo skirtukas 174

tinklo nustatymai 176

HP integruotas tinklo serveris (EWS)

funkcijos 172

tinklo jungtis 172

HP integruotasis tinklo serveris 47

bendroji konfigūracija 174

informacijos puslapiai 173

kitų saitų sąrašas 176

trikčių šalinimo priemonės 175

HP interneto paslaugos, įjungimas

140

HP įterptinio tinklo serveris

HP tinklo paslaugos 176

HP kietas popierius 158, 159

HP operatyvi pagalba vartotojui

236

HP spausdintuvo paslaugų

programa 54

HP tinklo paslaugos

įjungimas 176

HP universali spausdintuvo

tvarkyklė 42

HP-UX programinė įranga 48

HP Web Jetadmin 47

HP žiniatinklio svetainė, skirta

sukčiavimo klausimams 106

I

informacija apie gaminį 1

informacijos puslapiai

HP integruotasis tinklo serveris

173

spausdinimas arba peržiūra

170

Integruotas tinklo serveris (EWS)

tinklo jungtis 172

Integruotasis tinklo serveris (EWS)

funkcijos 172

Interneto spausdinimas

„HP ePrint“ 47, 56

Interneto svetainės

medžiagų saugos duomenų

lapas (MSDL) 246

„HP Web Jetadmin“,

parsiuntimas 177

interneto svetainių

pranešimai apie sukčiavimą

106

IP adreso

konfigūravimas 70

IP sauga 178

IPsec 178

išankstiniai nustatymai („Mac“)

58

išsaugoti darbai

kūrimas („Windows“) 152

išsaugotos užduotys

pašalinimas 154

pranešimo gavimas išspausdinus

(„Windows“) 156

sauga 180

vardų nurodymas

(„Windows“) 156

vartotojo vardų nustatymas

(„Windows“) 156

išsaugotų užduočių

spausdinimas 153

ištrinti užduočių duomenis

apsauga 179

išvedimo skyrius

radimas 6

išvesties skyrius

strigtys 194

įjungimo / išjungimo jungiklis,

vieta 6

įrenginio būsena

„Macintosh“ skirtukas

Paslaugos 62

įspėjamieji signalai, elektroninis

paštas 55

įspėjimai iii

Įterptinis Web Server (EWS)

slaptažodžių priskyrimas 178

J

Japonijos VCCI pareiškimas 250

Jetadmin, HP Web 47

K

kabelis, USB

gaminių numeriai 223

kaitintuvas

strigtys 196

Kalibravimo / valymo meniu,

valdymo skydas 36

Kanados DOC taisyklės 250

kasetės

garantija 228

keitimas 107

ne HP 106

perdirbimas 106, 243

saugojimas 106

kasetės, spausdinimas

gaminių numeriai 223

kasetės, spausdinimo

„Macintosh“ būsena 62

keisti dokumentų dydį

„Macintosh“ 58

keisti dokumentų mastelį

„Macintosh“ 58

keli puslapiai lape 59

keli puslapiai viename lape

spausdinimas („Windows“)

135

kietas popierius 158, 159

kitų saitų sąrašas

HP integruotasis tinklo serveris

176

LTWW

Rodyklė

255

background image

klaidos

programinė įranga 216

klaidos pranešimai

elektroninio pašto įspėjamieji

signalai 55

tipai 190

klaidų pranešimai

valdymo skydas 190

klavišai, derinimo pultas

radimas 10

konfigūracijos, modeliai 2

kopijos

skaičiaus keitimas

(„Windows“) 126

Korėjos pareiškimas dėl EMC

251

kova su padirbtomis

eksploatacinėmis medžiagomis

106

Kraštinių valdymas 164

L

laikmena

pasirinktinis dydis, „Macintosh“

nustatymai 58

pirmasis puslapis 59

puslapių lape 59

laikmenos

palaikomi formatai 79

lemputės

derinimo pultas 10

licencija, programinė įranga 231

liniuotė, pasikartojantys defektai

113

Linux programinė įranga 48

M

Macintosh

pagalba 236

Macintosh tvarkyklės nustatymai

Užduoties saugojimas 60

medžiagų apribojimai 245

medžiagų būsena skirtukas

Paslaugos

„Macintosh“ 62

medžiagų saugos duomenų lapas

(MSDL) 246

Meniu mygtukas 10

Meniu „Techninė priežiūra“,

valdymo skydas 37

meniu, valdymo skydas

ataskaitos 19

Atsarginė kopija / atstatymas

36

Bendrieji nustatymai 19

Dėklai 18

Dėklų tvarkymas 28

Ekrano nustatymai 26

Eksploatacinės medžiagos 16

Eksploatacinių medžiagų

tvarkymas 27

Kalibruoti / valymas 36

Perėmimo iš USB nustatymai

24

perimti užduotį iš įrenginio

atminties 15

Perimti užduotį iš USB 14

priežiūra 37

Prisijungimas 13

Spausdinimo nustatymai 24

Spausdinimo parinktys 25

Tinklo nustatymai 29

Trikčių šalinimas 34

USB aparatinės programinės

įrangos naujinimas 37

Valdymas 19

mygtukai, derinimo pultas

radimas 10

modeliai, funkcijos 2

N

n-daugiau spausdinimas 59

naikinimas išnaudojus 245

naikinimas, išnaudotas 245

naršyklės reikalavimai

HP integruotasis tinklo serveris

172

ne HP eksploatacinės medžiagos

106

Neutralios pilkos 164

normatyviniai aktai

aplinkos apsaugos programa

243

numatytoji tinklo sąsaja,

nustatymas 72

nuorodos („Windows“)

kūrimas 128

naudojimas 126

nustatymai

atkurti gamyklinius 189

pirmumas 43, 53

tvarkyklės 43

tvarkyklės („Mac“) 53

tvarkyklės išankstiniai nustatymai

(„Mac“) 58

O

optimizuokite spartą arba energijos

suvartojimą 181

P

padėtis

įkeliamas popierius 92

pasirinkimas, „Windows“ 137

padirbtos eksploatacinės

medžiagos 106

pagalba

internete 236

spausdinimo parinktis

(„Windows“) 126

pagalba internete 236

pagalba klientams

internete 236

palaikomos laikmenos 79

palaikomos operacinės sistemos

40, 50

pareiškimai apie lazerio saugumą

250, 251

pareiškimai apie saugumą 250,

251

Parengties lemputė

radimas 10

paruoštas popierius

spausdinimas („Windows“)

141

pasikartojantys defektai, trikčių

šalinimas 113

pasirinktiniai spausdinimo

nustatymai („Windows“) 126

pasirinktinio dydžio popieriaus

nustatymai

„Macintosh“ 58

paskutinis puslapis

spausdinimas ant kitokio

popieriaus („Windows“) 146

pastabos iii

patarimai iii

PCL tvarkyklės 40

universali 42

256

Rodyklė

LTWW

background image

perdirbimas 4, 243

HP spausdinimo medžiagų

grąžinimo ir aplinkos apsaugos

programa 244

Perėmimo iš USB nustatymų meniu

24

perspėjimai būti atsargiam iii

Pirmas dėklas

dvipusis spausdinimas 60

pirmasis puslapis

naudokite skirtingą popierių

59

spausdinimas ant kitokio

popieriaus („Windows“) 146

pirmumas, nustatymai 43, 53

popieriaus

įkėlimo padėtis 92

pasirinkimas 206

popieriaus dydis

keitimas 78

popieriaus dydžiai

pasirinktinio pasirinkimas 130

popieriaus dydžių

pasirinkimas 130

popieriaus įdėjimas 85

popieriaus paėmimo problemų

sprendimas 191

popieriaus tipai

keitimas 78

pasirinkimas 131

popieriaus tipas

keitimas 204

popierius

dėjimas 85

dėjimas į 3 dėklą 90

palaikomi formatai 79

palaikomi tipai 82

pasirinktinis dydis, „Macintosh“

nustatymai 58

pirmas ir paskutinis puslapis,

kitokio popieriaus

naudojimas 146

pirmasis puslapis 59

puslapių lape 59

spausdinimas ant paruoštų

firminių blankų ar formų

(„Windows“) 141

strigtys 191

viršeliai, kitokio popieriaus

naudojimas 146

popierius, specialus

spausdinimas („Windows“)

143

popierius, užsakymas 222

potinklio šablonas 72

PPDs

pridėta 54

Pradėjimo mygtukas 10

pranešimai

elektroninio pašto įspėjamieji

signalai 55

tipai 190

priedai

dalių numeriai 223

užsakymas 222

prievadai

radimas 7

prijungimas

USB prie „Mac“ 50

USB prie „Windows“ 67

Prisijungimo meniu 13

privačios užduotys

nuolatinis saugojimas

(„Windows“) 155

problemų sprendimas

elektroninio pašto įspėjamieji

signalai 55

lėtas atsakas 210

nėra atsako 210

pranešimai, tipai 190

produktas be gyvsidabrio 245

programinė-aparatinė įranga

atnaujinimas, „Mac“ 55

programinė įranga

diegimas, laidiniai tinklai 71

diegimas, USB jungtys 67

HP spausdintuvo tvarkyklė 54

HP Web Jetadmin 47

integruotasis tinklo serveris 47

nustatymai 43, 53

palaikomos operacinės

sistemos 40, 50

pašalinimas, skirtas

„Windows“ 46

problemos 216

programinės įrangos licencijos

sutartis 231

„Mac“ 54

„Mac“ pašalinimas 53

protokolai, tinklas 68

PS emuliacinės tvarkyklės 40

puslapiai viename lape

pasirinkti („Windows“) 135

puslapio matmenys

dokumento pritaikymas atitikimui

(„Windows“) 148

puslapių lape 59

R

raiška

pasirinkimas („Windows“)

131

reikalavimai drėgmei 240

reikalavimai sistemai

HP integruotas tinklo serveris

172

reikalavimai temperatūrai 240

Reikalavimai žiniatinklio naršyklei

HP integruotas tinklo serveris

172

rinkodaros medžiaga

spausdinimas 157

ryšio spartos nustatymai 74

ryšys

problemų sprendimas 214

S

SAPx programinė įranga 48

sauga

šifruotas standusis diskas 178

saugojimas

spausdinimo kasetės 106

saugojimas, užduotis

galimi režimai 151

Macintosh nustatymai 55, 60

nustatymo parinktys

(„Windows“) 154

saugos nustatymai

HP integruotas tinklo serveris

175

saugos savybės 69

saugos užraktas

radimas 7

savarankiška pagalba

prieiga 186

sąsajos prievadai

radimas 7

schemos, spausdinimas 158

LTWW

Rodyklė

257

background image

skaidrės

spausdinimas („Windows“)

143

Skirtukas Paslaugos

„Macintosh“ 62

skyriai

radimas 6

skyriai, išvedimas

talpa 84

Solaris programinė įranga 48

spalva

derinimas 166

derinimas su paletės knyga

166

išspausdinta lyginant su

monitoriumi 166

naudojimas 161

Pantone® suderinta 167

pustonių parinktys 164

spausdinimo spalvų

pavyzdžiai 167

tvarkymas 161

spalvinis

spausdinimas pilkais pustoniais

(„Windows“) 141

spalvos

kraštinių valdymas 164

neutralios pilkos 164

spalvų

koregavimas 162

spalvų nustatymai

koregavimas 205

spalvų parinkčių

nustatymas („Windows“) 138

spalvų parinktys

„HP EasyColor“ („Windows“)

165

Spalvų skirtuko nustatymai 61

spausdinimas

iš USB laikmenų 160

išsaugotos užduotys 153

nustatymai („Mac“) 58

nustatymai („Windows“) 125

pilkais pustoniais

(„Windows“) 141

užduočių atšaukimas 124

spausdinimas iš 2 dėklo 87

spausdinimas iš abiejų pusių

nuostatos („Windows“) 131

spausdinimo darbų kontrolė 98

spausdinimo kasečių keitimas

107

spausdinimo kasetės

atminties lustai 230

gaminių numeriai 223

garantija 228

keitimas 107

ne HP 106

perdirbimas 106, 243

saugojimas 106

tikrinimas, ar kasetė

nepažeista 113

„Macintosh“ būsena 62

spausdinimo kokybė

gerinimas 204

spausdinimo kokybės

gerinimas („Windows“) 130

spausdinimo medžiaga 75

1 dėklo užpildymas 85

Spausdinimo nustatymų meniu,

valdymo skydas 24

Spausdinimo parinkčių meniu,

valdymo skydas 25

spausdinimo serveris

dalies numeris 223

spausdinimo skirtukas

HP integruotas tinklo serveris

174

spausdinimo užduočių atšaukimas

124

spausdinimo užduočių stabdymas

124

spausdinimo užduotis

atšaukimas 57

spausdinimo užduotys 123

laikinas saugojimas

(„Windows“) 155

laikinų kopijų saugojimas

(„Windows“) 155

nuolatinių kopijų saugojimas

(„Windows“) 155

nuolatinių privačių kopijų

saugojimas („Windows“)

155

spausdintuvo tvarkyklės

pasirinkimas 208

spausdintuvo tvarkyklės („Mac“)

nustatymai 58

nustatymų keitimas 53

spausdintuvo tvarkyklės

(„Windows“)

nustatymai 125

nustatymų keitimas 43

palaikomos 40

spausdintuvo tvarkyklės atidarymas

(„Windows“) 125

speciali spausdinimo medžiaga

nurodymai 76

specialus popierius

nurodymai 76

spausdinimas („Windows“)

143

specifikacijos 237

darbo aplinka 240

elektros ir akustinės 239

sprendimas

tiesioginio ryšio problemos

214

tiesioginio USB spausdinimo

problemos 212

tinklo problemos 214

Stabdymo mygtukas 10

standartai, dokumentas iii

standartinis išvedimo skyrius

radimas 6

standusis diskas

šifruotas 178

statmena padėtis

pasirinkimas, „Windows“ 137

strigtys

1 dėklas 194

2 dėklas 196

3 dėklas 200

apatinės dešinės durelės 200

atkūrimas 202

dešinės durelės 196

išvesties skyrius 194

kaitintuvas 196

priežastys 191

sulaikymas, užduotis

galimi režimai 151

nustatymo parinktys

(„Windows“) 154

Suomijos pareiškimas apie lazerio

saugumą 251

Svetainės

pagalba klientams 236

258

Rodyklė

LTWW

background image

Pagalba Macintosh klientams

236

universali spausdintuvo

tvarkyklė 42

Š

šalinimas

išsaugotos užduotys 154

šriftai

įkėlimas, „Mac“ 55

Šviesinis perspėjimo signalas

radimas 10

T

TCP/IP

rankinis IPv4 parametrų

konfigūravimas 72

rankinis IPv6 parametrų

konfigūravimas 73

techninė pagalba

internete 236

tiesioginis USB spausdinimas 160

tikrinti ir laikyti

pasirinkimas („Windows“)

154

tinklai

IPv4 adresas 72

IPv6 adresas 73

konfigūravimas 68

numatytoji tinklo sąsaja 72

palaikomi protokolai 68

potinklio šablonas 72

sauga 69

spausdinimo serveriai įtraukti

2

„HP Web Jetadmin“ 177

tinklai, laidiniai

gaminio diegimas, „Mac“ 51

gaminio diegimas,

„Windows“ 70

tinklas

nustatymai, keitimas 72

nustatymai, peržiūrėjimas 72

slaptažodis, keitimas 72

slaptažodis, nustatymas 72

tinklo nustatymai

HP integruotas tinklo serveris

176

Tinklo nustatymų meniu, valdymo

skydas 29

tinklo sąsaja, numatytosios

nustatymas 72

tinklo valdymas 72

trikčių šalinimas

pasikartojantys defektai 113

popieriaus tiekimo problemos

191

strigtys 191

tiesioginio ryšio problemos

214

tiesioginio USB spausdinimo

problemos 212

tinklo problemos 214

valdymo skydo pranešimai

190

„Mac“ problemos 218

„Windows“ problemos 216

Trikčių šalinimo meniu, valdymo

skydas 34

trikčių šalinimo priemonės

HP integruotasis tinklo serveris

175

valymo puslapis 183

tvarkyklės

išankstiniai nustatymai

(„Mac“) 58

nustatymai 43

nustatymai („Mac“) 58

nustatymai („Windows“) 125

nustatymų keitimas („Mac“) 53

nustatymų keitimas

(„Windows“) 43

palaikomos („Windows“) 40

popieriaus tipai 82

popieriaus tipų ir dydžio

keitimas 78

universali 42

U

universali spausdintuvo tvarkyklė

42

UNIX programinė įranga 48

USB aparatinės programinės

įrangos naujinimo meniu, valdymo

skydas 37

USB konfigūracija, „Windows“

67

USB konfigūravimas, „Mac“ 50

USB laikmenos

spausdinimas iš 160

užduočių saugojimas

laikinos asmeninės užduotys

(„Windows“) 155

laikinos kopijos („Windows“)

155

nuolatinės kopijos

(„Windows“) 155

nuolatinės privačios kopijos

(„Windows“) 155

nustatymo parinktys

(„Windows“) 154

tikrinti ir laikyti („Windows“)

154

užduoties perėmimo iš įrenginio

atminties meniu 15

Užduoties perėmimo iš USB meniu

14

užduoties saugojimas

galimi režimai 151

nustatymo parinktys

(„Windows“) 154

Užduoties saugojimas

Macintosh nustatymai 60

užduoties sulaikymas

nustatymo parinktys

(„Windows“) 154

užduotys, išsaugotos

pranešimo gavimas išspausdinus

(„Windows“) 156

spausdinimas 153

šalinimas 154

vardų nurodymas

(„Windows“) 156

vartotojo vardų nustatymas

(„Windows“) 156

užduotys, spausdinimo

laikinas saugojimas

(„Windows“) 155

laikinų kopijų saugojimas

(„Windows“) 155

nuolatinių kopijų saugojimas

(„Windows“) 155

nuolatinių privačių kopijų

saugojimas („Windows“)

155

užsakymai

gaminių numeriai 223

užsakymas

eksploatacinės medžiagos ir

priedai 222

LTWW

Rodyklė

259

background image

V

valdymo meniu, valdymo skydas

19

valdymo pultas

nustatymai 43, 53

sauga 180

valdymo pulto

radimas 6

valdymo skydas

Ataskaitų meniu 19

Atsarginės kopijos / atstatymo

meniu 36

Bendrųjų nustatymų meniu 19

Dėklų meniu 18

Dėklų tvarkymo meniu 28

Ekrano nustatymų meniu 26

Eksploatacinių medžiagų

meniu 16

Eksploatacinių medžiagų

tvarkymo meniu 27

Kalibravimo / valymo meniu

36

pranešimai, tipai 190

priežiūros meniu 37

Spausdinimo nustatymų meniu

24

Spausdinimo parinkčių meniu

25

Tinklo nustatymų meniu 29

Trikčių šalinimo meniu 34

USB aparatinės programinės

įrangos naujinimo meniu 37

Valdymo meniu 19

valymo puslapis,

spausdinimas 183

žinynas 11

valdymo skydo meniu

Perėmimo iš USB nustatymai

24

perimti užduotį iš įrenginio

atminties 15

Perimti užduotį iš USB 14

Prisijungimas 13

valymas

gaminys 183

popieriaus kelias 183, 207

vandens ženklai 59

pridėjimas („Windows“) 149

vardai, užduotis

nurodymas („Windows“) 156

vartotojo vardai

nustatymas išsaugotoms

užduotims („Windows“) 156

verslo grafikai

spausdinimas 157

viršeliai

spausdinimas („Mac“) 59

spausdinimas ant kitokio

popieriaus („Windows“) 146

vokai

dėjimas į 1 dėklą 85

kėlimo padėtis 92

W

Windows

universali spausdintuvo

tvarkyklė 42

Ž

ženklai, spausdinimas 158

žinynas internete, valdymo skydas

11

žinynas, valdymo skydas 11

260

Rodyklė

LTWW

background image
background image

*CF079-90921*

*CF079-90921*

CF079-90921