HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Valdymo skydo pranešimai

background image

Valdymo skydo pranešimai

Gaminys pateikia aiškius valdymo skydo pranešimus. Kai pranešimas pasirodo valdymo skyde, laikykitės

ekrane pateikiamų instrukcijų trikčiai spręsti. Jei gaminyje rodomas pranešimas „Klaida“ arba „Dėmesio“

ir nenurodyti veiksmai, kaip išspręsti sutrikimą, išjunkite ir vėl įjunkite gaminį. Kreipkitės į HP palaikymo

skyrių, jei ir toliau gaminio veikimas trinka.

Norėdami gauti papildomos informacijos įvairiomis temomis, valdymo skyde paspauskite žinyno mygtuką

.

190

11 skyrius Problemų sprendimas

LTWW