HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Iš dešinių durelių pašalinkite strigtis

background image

Iš dešinių durelių pašalinkite strigtis

ĮSPĖJIMAS:

Kol gaminys naudojamas, kaitintuvas gali būti karštas. Prieš šalindami strigtis, palaukite,

kol kaitintuvas atauš.

1.

Atidarykite dešines dureles.

196

11 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

2.

Jei popierius užstringa patekęs į išvesties skyrių,

atsargiai patraukite popierių žemyn ir

pašalinkite.

3.

Jei popierius užstringa dešinėse durelėse,

popierių atsargiai patraukite ir pašalinkite.

4.

Pakelkite popieriaus tiekimo dangtį, esantį ant

vidiniu dešinių durelių. Jei radote užstrigusio

popieriaus, popierių atsargiai patraukite tiesia

kryptimi ir pašalinkite.

1

2

5.

Uždarykite popieriaus tiekimo dangtį.

LTWW

Strigčių šalinimas

197

background image

6.

Popierių atsargiai patraukite iš paėmimo srities.

7.

Ieškokite popieriaus 2 dėklo volelio srityje.

Pakelkite abi žalias svirteles, kad atsidarytų

prieigos prie strigties durelės. Pašalinkite

užstrigusį popierių ir uždarykite dureles.

8.

Jei popierius matosi kaitintuvo apačioje, švelniai

patraukite žemyn ir pašalinkite.

ĮSPĖJIMAS:

nelieskite perkėlimo volelių.

Užteršimas gali neigiamai paveikti spausdinimo

kokybę.

9.

Popierius gali užstrigti kaitintuvo viduje, kur

popieriaus gali nesimatyti. Paimkite už

kaitintuvo rankenų, šiek tiek pakelkite ir

ištraukite.

ĮSPĖJIMAS:

Kol gaminys naudojamas,

kaitintuvas gali būti karštas. Prieš šalindami

strigtis, palaukite, kol kaitintuvas atauš.

198

11 skyrius Problemų sprendimas

LTWW

background image

10.

Atidarykite prieigos prie strigties dureles (1

iškvietimas). Jei popierius įstrigo kaitintuvo

viduje, išimkite jį švelniai patraukę tiesiai

aukštyn (2 iškvietimas). Jei popierius plyšta,

pašalinkite visus popieriaus likučius.

ĮSPĖJIMAS:

net jei kaitintuvo korpusas

atvėso, vidiniai voleliai gali būti vis dar karšti.

Kaitintuvo volelių nelieskite tol, kol jie neatvėso.

1

2

11.

Atidarykite dureles, už kurių yra strigtis ir

kaitintuvą iki galo įstumkite į gaminį.

12.

Uždarykite dešines dureles.

LTWW

Strigčių šalinimas

199