HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Spręskite tiesioginio ryšio problemas

background image

Spręskite tiesioginio ryšio problemas

Jei gaminį prijungėte tiesiogiai prie kompiuterio, patikrinkite kabelį.

Patikrinkite, ar kabelis prijungtas prie kompiuterio ir gaminio.

Patikrinkite, ar USB kabelis nėra ilgesnis nei 2 metrai. Pabandykite naudoti trumpesnį kabelį.

Prijungę kabelį prie kito gaminio patikrinkite, ar jis gerai veikia. Jei reikia, pakeiskite kabelį.