HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - 2 dėklas arba pasirinktinis 3 dėklas

background image

2 dėklas arba pasirinktinis 3 dėklas

Popieriaus tipas

Vaizdo padėtis

Režimas
„Duplex“
(dvipusis)

Kaip dėti popierių

Kitas firminio blanko
režimas = Išjungta

Kaip dėti popierių

Kitas firminio blanko
režimas = Įjungta

Iš anksto
atspausdintas arba
firminis blankas

„Portrait“ (statmenas) Vienpusis

spausdinimas

Spausdinama puse aukštyn

Viršutinis kraštas dėklo dešinėje

Spausdinama puse aukštyn

Viršutinis kraštas dėklo dešinėje

Dvipusis

spausdinimas

Spausdinama puse žemyn

Viršutinis kraštas dėklo kairėje

Spausdinama puse žemyn

Viršutinis kraštas dėklo kairėje

„Landscape“

(guls-

čias)

Vienpusis
spausdinimas

Spausdinama puse aukštyn

Viršutinis kraštas nukreiptas į
gaminį

Spausdinama puse aukštyn

Viršutinis kraštas nukreiptas į
gaminį

LTWW

Pripildykite popieriaus dėklus

95

background image

Popieriaus tipas

Vaizdo padėtis

Režimas
„Duplex“
(dvipusis)

Kaip dėti popierių

Kitas firminio blanko
režimas = Išjungta

Kaip dėti popierių

Kitas firminio blanko
režimas = Įjungta

Dvipusis

spausdinimas

Spausdinama puse žemyn

Viršutiniu kraštu į gaminio priekį

Spausdinama puse žemyn

Viršutiniu kraštu į gaminio priekį

Perforuotas

„Portrait“ (statmenas)
arba „Landscape“
(gulsčias)

Vienpusis arba
dvipusis
spausdinimas

Skylės nukreiptos link gaminio
galo

Nėra pasirinkimo

96

6 skyrius Popierius ir spausdinimo laikmenos

LTWW