HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - FCC (Federalinės Ryšių Komisijos) nuostatai

background image

FCC (Federalinės Ryšių Komisijos) nuostatai

Ši įranga yra patikrinta, ir nustatyta, kad ji atitinka skaitmeninių B kategorijos įrenginių tolerancijas pagal

FCC taisyklių 15 dalį. Šios tolerancijos suprojektuotos, kad pakankamai gerai apsaugotų nuo žalingo

poveikio įdiegus įrenginį namų sąlygomis. Šis įrenginys generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo

dažnių energiją. Jeigu šis įrenginys įdiegiamas ir naudojamas ne pagal instrukcijas, jis gali žalingai veikti

radijo ryšį. Tačiau triktys gali atsirasti ir dėl netinkamo įdiegimo. Jei įranga trikdo radijo ar televizijos

darbą ir tai nustatoma įrangą įjungus ir išjungus, vartotojui patariama pabandyti išvengti trikčių

vadovaujantis šiais nurodymais:

Pasukite į kitą pusę arba padėkite į kitą vietą anteną.

Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.

Prijunkite įrenginį ne prie to grandinės išvado, prie kurio prijungtas imtuvas.

Pasitarkite su prekybos atstovu ar radijo/televizijos įrangos techniku.

PASTABA:

Bet kokie spausdintuvo pakeitimai, kurie nėra aiškiai patvirtinti HP, gali panaikinti vartotojo

teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Reikia naudoti skydu uždengtą sąsajos kabelį, atitinkantį B kategorijos FCC taisyklių 15 dalies

tolerancijas.

242

Priedas D Informacija apie kontrolę

LTWW