HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Atitikties deklaracija

background image

Atitikties deklaracija

Atitikties deklaracija

pagal ISO/IEC 17050-1 ir EN 17050-1

Gamintojo pavadinimas:

„Hewlett-Packard Company“

DoC#: BOISB-0802-03-rel.1,0

Gamintojo adresas:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

Pareiškia, kad gaminys

Gaminio pavadinimas:

„HP LaserJet Enterprise 500“ spalvinis M551n

„HP LaserJet Enterprise 500“ spalvinis M551dn

„HP LaserJet Enterprise 500“ spalvinis M551xh

Normatyvinis modelio
numeris

2)

BOISB-0802-03

Įskaitant:

CF084A -- 500 lapų įvesties dėklas

Gaminio parinktys:

VISOS

Spausdinimo kasetės:

CE400A, CE400X, CE401A, CE402A, CE403A

Atitinka šias gaminio specifikacijas:

SAUGUMAS:

IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006+A11

IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (1 klasės lazerinis / šviesos diodų gaminys)

IEC 62311:2007 / EN62311:2008

GB4943-2001

EMS:

CISPR22:2005 +B1 / EN55022:2006 +A1 - klasė B

1), 3)

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC pavadinimas 47 CFR, 15 dalis, klasė B

1), 3)

/ ICES-003, 4 leidimas

GB9254-2008, GB17625.1-2003

Energijos sąnaudos:

Reglamento (EB) Nr. 1275/2008 (Taikoma tik B klasės gaminiams)

„ENERGY STAR®“ kompetentinga vaizdo gavimo įrangos įprastų elektros sąnaudų (TEC) tyrimo
procedūra

Papildoma informacija:

Šis gaminys atitinka EMC Direktyvos 2004/108/EB, Žemų įtampų direktyvos 2006/95/EB ir EuP direktyvos 2005/32/EB reikalavimus bei
atitinkamai paženklintas CE ženklu

.

248

Priedas D Informacija apie kontrolę

LTWW

background image

Šis įtaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Keliamos šios dvi veikimo sąlygos: (1) šis įrenginys neturi kelti žalingų trikdžių ir (2)
šis įrenginys turi būti atsparus trikdžiams, įskaitant ir tokius, kurie galėtų sukelti nepageidaujamą veikimą.

1.

Gaminys buvo išbandytas standartinės vartotojo konfigūracijos su „Hewlett-Packard“ kompiuterių sistemomis.

2.

Normatyviniais tikslais modelis pažymėtas normatyviniu modelio numeriu. Šio numerio nereikėtų painioti su produkto pavadinimu arba
produkto numeriu (-iais).

Boise, Idaho, JAV

2011 rugsėjis

Tik normatyviniais klausimais galite kreiptis nurodytais adresais:

Europoje:

vietinis „Hewlett-Packard“ pardavimo ir paslaugų biuras arba „Hewlett-Packard GmbH“, Department
HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034, Böblingen (faks.:
+49-7031-14-3143)

www.hp.eu/certificates

JAV:

gaminio normatyvų vadybininkas, „Hewlett-Packard Company“, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise,
Idaho 83707-0015 (tel.: 208-396-6000)

LTWW

Atitikties deklaracija

249