HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Rankinis IPv4 TCP/IP parametrų konfigūravimas valdymo skyde

background image

Rankinis IPv4 TCP/IP parametrų konfigūravimas valdymo skyde

Naudokite valdymo pulto Administravimas meniu, norėdami rankiniu būdu nustatyti IPv4 adresą,

potinklio šabloną ir numatytąją tinklo sąsają.

1.

Valdymo skyde paspauskite mygtuką Į pradžią .

2.

Atidarykite kiekvieną iš šių meniu:

Administravimas

Tinklo parametrai

„Jetdirect“ meniu

TCP/IP

IPv4 parametrai

72

5 skyrius Gaminio prijungimas prie „Windows“

LTWW

background image

Konfigūravimo metodas

Rankinis

Rankiniai nustatymai

IP adresas, Potinklio dvejetainė reikšmė arba Numatytoji tinklo sąsaja

3.

Naudodamiesi skaičių klaviatūra arba spausdami rodyklę aukštyn arba rodyklę žemyn didinkite

arba mažinkite skaičių pirmajam IP adreso, potinklio šablono arba numatytosios tinklo sąsajos

baitui.

4.

Paspausdami mygtuką

Gerai

pereikite prie kito skaičių rinkinio. Norėdami grįžti prie pirmesnio

skaičių rinkinio, paspauskite grįžimo rodyklę .

5.

Kartokite 3 ir 4 veiksmus, kol įvesite IP adresą, potinklio šabloną arba numatytąją tinklo sąsają, tada

išsaugokite nustatymą paspaudę mygtuką

Gerai

.