HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Spausdinimo pirmumo nustatymai „Mac“

background image

Spausdinimo pirmumo nustatymai „Mac“

Spausdinimo nustatymų pakeitimams prioritetai suteikiami pagal tai, kur atlikti pakeitimai:

PASTABA:

komandų ir dialogo langų pavadinimai gali skirtis atsižvelgiant į programą.

Dialogo langas „Puslapio sąranka“: Spustelėkite Puslapio sąranka ar panašią komandą

programos, kuria dirbate, meniu Failas ir atidarykite šį dialogo langą. Čia pakeisti nustatymai gali

panaikinti bet kur kitur pakeistus nustatymus.

Dialogo langas „Spausdinti“: Norėdami atidaryti dialogo langą, paspauskite Spausdinti,

Spausdinimo sąranka ar panašią komandą programos, su kuria dirbate, Failas meniu.
Nustatymai, pakeisti dialogo lange Spausdinti turi žemesnį prioritetą ir negali nepaisyti pakeitimų,

atliktų dialogo lange „Puslapio sąranka“.

Numatytieji spausdintuvo tvarkyklės nustatymai: Numatytieji spausdintuvo tvarkyklės

nustatymai apsprendžia nustatymus, naudojamus visose spausdinimo užduotyse, nebent nustatymai
pakeičiami dialogo languose Puslapio sąranka, Spausdinti arba Spausdintuvo savybės.

Spausdintuvo valdymo pulto nustatymai: spausdintuvo valdymo pulte pakeisti nustatymai

yra žemesnio prioriteto nei bet kur kitur atlikti pakeitimai.

LTWW

„Mac“ skirta programinė įranga

53