HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Spausdinimo kasetėje saugomi duomenys

background image

Spausdinimo kasetėje saugomi duomenys

Šiame įrenginyje naudojamos HP spausdinimo kasetės turi atminties lustą, kuris padeda gaminiui veikti.

Be to, šis atminties lustas renka ribotą informaciją tik tam, kad būtų galima suprasti, kaip naudojamas

gaminys; tai gali būti tokia informacija: spausdinimo kasetės pirmo įstatymo data, paskutinio kasetės

naudojimo data, puslapių, išspausdintų puslapių skaičius, naudoti spausdinimo režimai ir gaminio

modelis. Ši informacija padeda HP kurti ateities gaminius, kurie atitiktų klientų spausdinimo poreikius.

Surinktuose spausdinimo kasetės atminties lusto duomenyse nėra informacijos, pagal kurią galite atpažinti

klientą arba spausdinimo kasetės ar gaminio naudotoją.

HP surenka atminties lustų duomenis iš spausdinimo kasečių, kurios buvo grąžintos pagal HP nemokamo

grąžinimo ir perdirbimo programą („HP Planet Partners“:

www.hp.com/recycle

). Per šią programą gauti

atminties lustai nuskaitomi ir analizuojami siekiant patobulinti HP gaminius. HP partneriai, padedantys

perdirbti šias spausdinimo kasetes, irgi gali turėti prieigą prie duomenų.

Visos trečiosios šalys, apdorojančios spausdinimo kasetes, gali turėti prieigą prie anoniminės atminties

luste esančios informacijos. Jei nenorite suteikti prieigos prie šios informacijos, lustą galite padaryti

neveikiantį. Tačiau kai atminties lustą padarysite neveikiantį, jo nebegalėsite naudoti HP gaminiuose.

230

Priedas B Aptarnavimas ir pagalba

LTWW