HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - HP papildoma apsaugos garantija: Pareiškimas dėl „LaserJet“ spausdinimo kasetės ribotos garantijos

background image

HP papildoma apsaugos garantija: Pareiškimas dėl
„LaserJet“ spausdinimo kasetės ribotos garantijos

HP garantuoja, kad šis gaminys yra be medžiagų ir gamybos defektų.

Ši garantija netaikoma gaminiams, kurie (a) buvo pakartotinai užpildyti, atnaujinti, perdirbti ar kitokiu

būdu pakeisti, (b) buvo netinkamai naudojami, netinkamai laikomi ar naudojami ne pagal aprašytus

techninius reikalavimus ir dėl to sugedo arba (c) nusidėvėjo naudojant įprastai.

Jei norite garantinio remonto paslaugos, grąžinkite produktą ten, kur jį pirkote (su raštišku problemos

aprašymu ir spausdinimo pavyzdžiais) arba kreipkitės į HP klientų aptarnavimo tarnybą. Pasirinktinai HP

pakeis gaminius su defektais arba grąžins pinigus už pirktą gaminį.

GALIOJANČIŲ VIETOS ĮSTATYMŲ RIBOSE AUKŠČIAU PATEIKTA GARANTIJA YRA IŠSKIRTINĖ IR JOKIA

KITA RAŠTIŠKA AR ŽODINĖ GARANTIJA ARBA SĄLYGA NĖRA NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTA, NEI

NUMANOMA. BE TO, HP NETEIKIA JOKIŲ NUMANOMŲ PRODUKTO PARDAVIMO, PATENKINAMOS

KOKYBĖS AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ.

GALIOJANČIŲ VIETOS ĮSTATYMŲ RIBOSE HP AR JOS TIEKĖJAI NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS

UŽ NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL DUOMENŲ PRARADIMO, AR UŽ TIESIOGINIUS, TYČINIUS,

NETYČINIUS, PASEKMINIUS (ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ AR DUOMENIS) AR KITOKIUS

NUOSTOLIUS NEPRIKLAUSOMAI NUO SUDARYTŲ SUTARČIŲ, IEŠKINIŲ DĖL ŽALOS ATLYGINIMO, AR

KITŲ DALYKŲ.

ŠIAME PAREIŠKIME IŠDĖSTYTOS GARANTIJOS SĄLYGOS ĮSTATYMŲ NUMATYTOSE RIBOSE

NEPANAIKINA, NERIBOJA IR NEKEIČIA ĮSTATYMO APIBRĖŽTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ ŠIAM JUMS

PARDUOTAM PRODUKTUI.

228

Priedas B Aptarnavimas ir pagalba

LTWW

background image

Pareiškimas dėl ribotos spalvinio „LaserJet“
kaitintuvo rinkinio, dažų surinkimo įtaiso ir
perkėlimo rinkinio garantijos

HP garantuoja, kad šis gaminys neturės medžiagų ir pagaminimo defektų aukščiau nei valdymo skyde

pasirodys pranešimas apie pasibaigusį galiojimo laiką.

Ši garantija netaikoma gaminiams, kurie (a) buvo atnaujinti, iš naujo surinkti arba kitokiu būdu ardyti, (b)

buvo netinkamai naudojami arba naudojami netinkamoje spausdintuvui aplinkoje arba (c) nusidėvėjo

įprasto naudojimo metu.

Norėdami gauti garantinę priežiūrą, gaminį grąžinkite į įsigijimo vietą (su problemos aprašu) arba

kreipkitės į HP techninės priežiūros tarnybą. HP pagal savo nuožiūrą pakeis garantijos reikalavimus

atitinkančius gaminius arba grąžins pinigus už įsigytą gaminį.

PAGAL VIETOS ĮSTATYMUS, AUKŠČIAU PATEIKTA GARANTIJA YRA IŠSKIRTINĖ IR JOKIA KITA

RAŠTIŠKA AR ŽODINĖ GARANTIJA ARBA SĄLYGA NĖRA NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTA, NEI NUMANOMA.

BE TO, HP NETEIKIA JOKIŲ NUMANOMŲ GAMINIO PARDAVIMO, PATENKINAMOS KOKYBĖS AR

TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ.

PAGAL VIETOS ĮSTATYMUS, JOKIAIS ATVEJAIS HP ARBA JOS TIEKĖJAI NEATSAKO UŽ NUOSTOLIUS,

PATIRTUS DĖL DUOMENŲ PRARADIMO, AR UŽ TIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS, PASEKMINIUS

(ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ AR DUOMENIS) AR KITOKIUS NUOSTOLIUS NEPRIKLAUSOMAI NUO

SUDARYTŲ SUTARČIŲ, IEŠKINIŲ DĖL ŽALOS ATLYGINIMO, AR KITŲ DALYKŲ.

ŠIAME PAREIŠKIME IŠDĖSTYTOS GARANTIJOS SĄLYGOS ĮSTATYMŲ NUMATYTOSE RIBOSE

NEPANAIKINA, NERIBOJA IR NEKEIČIA ĮSTATYMO APIBRĖŽTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ ŠIAM JUMS

PARDUOTAM GAMINIUI.

LTWW