HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series Žinynas

background image

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

Vartotojo vadovas

M551n

M551dn

M551xh

background image
background image

„HP LaserJet Enterprise 500“ spalvinis
M551

Vartotojo vadovas

background image

Autorių teisės ir licencija

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Atkurti, pritaikyti ar versti produkto

dokumentaciją be iš anksto gauto raštiško

sutikimo draudžiama, išskyrus tuos atvejus,

kai tai leidžia autorių teisės.

Šiame dokumente pateikiama informacija

gali būti keičiama iš anksto neįspėjus.

Vienintelės HP produktams ir paslaugoms

suteikiamos garantijos išdėstytos prie

produktų pridėtose specialiose garantijos

nuostatose. Čia pateiktų teiginių negalima

interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP

nėra atsakinga už čia esančias technines ar

redagavimo klaidas ar neatitikimus.

Gaminio numeris: CF079-90921

Edition 2, 9/2011

Prekių ženklai

„Adobe

®

“, „Adobe Photoshop

®

“, „Arobat

®

ir „PostScript

®

“ yra „Adobe Systems

Incorporated“ prekių ženklai.

Corel® yra „Corel Corporation“ arba „Corel

Corporation Limited“ prekės ženklas arba

registruotasis prekės ženklas.

„Intel® Core™“ yra „Intel“ korporacijos

prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.

„Java™“ yra „Sun Microsystems, Inc.“ JAV

registruotas prekės ženklas

„Microsoft®“, „Windows®“, „Windows®

XP“ ir „Windows Vista®“ yra JAV

registruotieji prekių ženklai, priklausantys

„Microsoft Corporation“.

UNIX

®

yra registruotasis „The Open Group“

prekės ženklas.

„ENERGY STAR“ ir „ENERGY STAR“ žymė

yra JAV registruotieji prekių ženklai.

background image

Šiame vadove naudojami standartai

PATARIMAS:

Patarimuose rasite naudingų užuominų ar nuorodų.

PASTABA:

Pastabos nurodo svarbią informaciją ir aiškina sąvoką arba užduotį.

ĮSPĖJIMAS:

Perspėjimai būti atsargiam nurodo veiksmus, kurių turite imtis norėdami išvengti duomenų

praradimo arba gaminio pažeidimo.

PERSPĖJIMAS!

Įspėjimai nurodo tam tikrus veiksmus, kurių reikia laikytis norint išvengti sužeidimų,

visiško duomenų netekimo arba rimto gaminio pažeidimo.

LTWW

iii

background image

iv

Šiame vadove naudojami standartai

LTWW

background image

Turinys

1 Gaminio naudojimo pagrindai .......................................................................................... 1

Gaminio palyginimas ............................................................................................................... 2
Aplinkos apsaugos savybės ....................................................................................................... 4
Pritaikymo neįgaliesiems funkcijos .............................................................................................. 5
Gaminio išvaizda .................................................................................................................... 6

Gaminio vaizdas iš priekio ........................................................................................ 6
Gaminio vaizdas iš galo ............................................................................................ 7
Sąsajos prievadai ..................................................................................................... 7
Serijos numerio ir modelio numerio vieta ...................................................................... 8

2 Valdymo skydo meniu ...................................................................................................... 9

Derinimo pulto schema ........................................................................................................... 10

Valdymo skydo žinynas ........................................................................................... 11

Valdymo skydo meniu ............................................................................................................ 12
Meniu Prisijungti .................................................................................................................... 13
Meniu Perimti užduotį iš USB ................................................................................................... 14
Meniu Perimti užduotį iš įrenginio atminties ............................................................................... 15
Meniu Eksploatacinės medžiagos ............................................................................................. 16
Meniu Dėklai ......................................................................................................................... 18
Meniu Administravimas ........................................................................................................... 19

Meniu Ataskaitos .................................................................................................... 19
Meniu Bendrieji nustatymai ...................................................................................... 19
Meniu Perimti iš USB nustatymų ................................................................................ 24
Bendrasis Spausdinimo nustatymai meniu ................................................................... 24
Meniu Numatytosios spausdinimo parinktys ............................................................... 25
Meniu Rodyti nustatymus .......................................................................................... 26
Meniu Eksploatacinių medžiagų tvarkymas ................................................................. 27
Meniu Tvarkyti dėklus .............................................................................................. 28
Meniu Tinklo parametrai .......................................................................................... 29

Meniu Trikčių diagnostika ....................................................................................................... 34
Meniu Įrenginio priežiūra ........................................................................................................ 36

LTWW

v

background image

Meniu Kurti atsarginę kopiją / atstatyti ...................................................................... 36
Meniu Kalibravimas / valymas ................................................................................. 36
Meniu USB aparatinės programinės įrangos atnaujinimas ............................................ 37
Meniu Techninė priežiūra ......................................................................................... 37

3 Programinė įranga „Windows“ sistemai ......................................................................... 39

Palaikomos operacinės sistemos ir spausdintuvo tvarkyklės, skirtos „Windows“ .............................. 40
„Windows“ tinkamos spausdintuvo tvarkyklės pasirinkimas ......................................................... 41

HP universali spausdintuvo tvarkyklė (UPD) ................................................................. 42

UPD diegimo režimai ................................................................................ 42

Spausdinimo užduoties nustatymų keitimas „Windows“ sistemoje ................................................ 43

Spausdinimo pirmumo nustatymai „Windows“ ............................................................ 43
Visų spausdinimo užduočių nustatymų keitimas, kol programinės įrangos programa
uždaryta. ............................................................................................................... 43
Visų spausdinimo užduočių numatytųjų nustatymų keitimas ........................................... 44
Gaminio konfigūravimo nustatymų keitimas ................................................................ 44

Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas iš „Windows“ sistemos ........................................................... 46
Palaikomos „Windows“ paslaugų programos ............................................................................ 47

„HP Web Jetadmin“ ................................................................................................ 47
HP integruotasis tinklo serveris .................................................................................. 47
„HP ePrint“ ............................................................................................................. 47

Programinė įranga kitoms operacinėms sistemoms ..................................................................... 48

4 Gaminio naudojimas su „Mac“ ....................................................................................... 49

„Mac“ skirta programinė įranga .............................................................................................. 50

Palaikomos operacinės sistemos ir spausdintuvo tvarkyklės, skirtos „Mac“ ...................... 50
Operacinei sistemai „Mac“ skirtos programinės įrangos diegimas ................................ 50

Programinės įrangos, skirtos tiesiogiai prie gaminio prijungtiems „Mac“
kompiuteriams, diegimas ........................................................................... 50
„Mac“ kompiuteriams, prijungtiems prie laidinio tinklo, skirtos programinės
įrangos diegimas ..................................................................................... 51

IP adreso konfigūravimas ........................................................... 51
Programinės įrangos diegimas .................................................... 52

Spausdintuvo tvarkyklės šalinimas iš operacinių sistemų „Mac“ ..................................... 53
Spausdinimo užduoties nustatymų keitimas „Mac“ sistemoje ......................................... 53

Spausdinimo pirmumo nustatymai „Mac“ .................................................... 53
Visų spausdinimo užduočių nustatymų keitimas, kol programinės įrangos
programa uždaryta. ................................................................................. 54
Visų spausdinimo užduočių numatytųjų nustatymų keitimas ............................ 54
Gaminio konfigūravimo nustatymų keitimas ................................................. 54

„Mac“ kompiuteriams skirta programinė įranga .......................................................... 54

vi

LTWW

background image

HP spausdintuvo priemonė, skirta „Mac“ ..................................................... 54

HP spausdintuvo įrankio atidarymas ............................................ 54
HP spausdintuvo paslaugų programos funkcijos ............................ 55

„Mac“ palaikomos paslaugų programos .................................................................... 55

HP integruotasis tinklo serveris ................................................................... 55
„HP ePrint“ .............................................................................................. 56
„AirPrint“ ................................................................................................ 56

Bendrosios spausdinimo užduotys naudojant „Mac“ ................................................................... 57

Spausdinimo užduoties atšaukimas naudojant „Mac“ .................................................. 57
Popieriaus dydžio ir tipo keitimas („Mac“) ................................................................. 57
Su „Mac“ keiskite dokumentų dydį arba spausdinkite ant pasirinkto dydžio
popieriaus .............................................................................................................. 58
Su „Mac“ kurkite ir naudokite išankstinius spausdinimo nustatymus ............................... 58
Su „Mac“ spausdinkite viršelį ................................................................................... 59
Vandens ženklų naudojimas „Mac“ kompiuteriuose ..................................................... 59
Kelių puslapių viename popieriaus lape spausdinimas su „Mac“ ................................... 59
Spausdinimas ant abiejų puslapio pusių (dvipusis spausdinimas) naudojant „Mac“ ......... 60
Užduočių išsaugojimas su „Mac“ .............................................................................. 60
Spalvų parinkčių nustatymas naudojant „Mac“ ........................................................... 61
„Mac“ kompiuteriuose naudokite meniu Paslaugos ...................................................... 62

Problemų, pasitaikančių naudojant „Mac“, sprendimas .............................................................. 63

5 Gaminio prijungimas prie „Windows“ ............................................................................ 65

Atsisakymas bendrai naudoti spausdintuvą ................................................................................ 66
USB prijungimas .................................................................................................................... 67

CD įdiegimas ......................................................................................................... 67

Prijungimas prie tinklo su „Windows“ ....................................................................................... 68

Palaikomi tinklo protokolai ....................................................................................... 68
Gaminio diegimas laidais sujungtame tinkle su „Windows“ ......................................... 70

IP adreso konfigūravimas .......................................................................... 70
Programinės įrangos diegimas ................................................................... 71

Tinklo nustatymų konfigūravimas su „Windows“ .......................................................... 72

Tinklo nustatymų peržiūrėjimas ar keitimas .................................................. 72
Nustatykite arba pakeiskite tinklo slaptažodį ............................................... 72
Rankinis IPv4 TCP/IP parametrų konfigūravimas valdymo skyde ..................... 72
Rankinis IPv6 TCP/IP parametrų konfigūravimas valdymo skyde ..................... 73
Nuorodos sparta ir dvipusio spausdinimo nustatymai .................................... 74

6 Popierius ir spausdinimo laikmenos ................................................................................ 75

Supraskite popieriaus naudojimą ............................................................................................. 76

Nurodymai specialiam popieriui ............................................................................... 76

LTWW

vii

background image

Pakeiskite spausdintuvo tvarkyklę taip, kad ji atitiktų popieriaus tipą ir dydį „Windows“
aplinkoje ............................................................................................................................... 78
Palaikomi popieriaus formatai ................................................................................................. 79
Palaikomi popieriaus formatai ................................................................................................. 82
Dėklų ir skyrių talpa ................................................................................................................ 84
Pripildykite popieriaus dėklus .................................................................................................. 85

1 dėklo pildymas .................................................................................................... 85

Vokų spausdinimas ................................................................................... 86

2 dėklo pildymas .................................................................................................... 87
Įdėkite popieriaus į pasirenkamą 500 lapų popieriaus ir sunkių spausdinimo medžiagų
dėklą (3 dėklą) ....................................................................................................... 88

Į 3 dėklą dėkite standartinio dydžio popieriaus ........................................... 89
Į 3 dėklą įstatykite pasirinkto dydžio popieriaus. .......................................... 90

Popieriaus padėtis dedant į dėklus ............................................................................ 92

1 dėklas .................................................................................................. 93
2 dėklas arba pasirinktinis 3 dėklas ........................................................... 95

Dėklų konfigūravimas ............................................................................................................. 97

Dėklo konfigūravimas dedant popierių ....................................................................... 97
Dėklo konfigūravimas pagal spausdinimo užduoties nustatymus .................................... 97
Dėklo konfigūravimas naudojant valdymo skydą ......................................................... 97
Automatinis skaidrios plėvelės aptikimas (automatino aptikimo režimas) ........................ 98

Automatinio aptikimo nustatymai ................................................................ 98

Popieriaus pasirinkimas pagal šaltinį, tipą ar formatą .................................................. 98

Šaltinis .................................................................................................... 99
Tipas ir formatas ...................................................................................... 99

7 Spausdinimo kasetės, dažų surinkimo įtaisas ir kitos eksploatacinės medžiagos .......... 101

Atsisakymas bendrai naudoti spausdintuvą .............................................................................. 102
Eksploatacinių medžiagų informacija ..................................................................................... 103
Eksploatacinių medžiagų vaizdai ........................................................................................... 104

Spausdinimo kasetės vaizdai .................................................................................. 104

Spausdinimo kasečių tvarkymas ............................................................................................. 105

Keisti spausdinimo kasečių nuostatas ....................................................................... 105

Spausdinimas, kai baigėsi arba beveik baigėsi dažai kasetėje .................... 105
Parinkčių Labai maži nustatymai įjungimas arba išjungimas valdymo
skyde .................................................................................................... 105

Eksploatacinių medžiagų saugojimas ir perdirbimas .................................................. 106

Perdirbkite eksploatacines medžiagas ....................................................... 106
Spausdinimo kasetės saugojimas ............................................................. 106
HP pareiškimas apie ne HP spausdinimo kasetes ........................................ 106

HP kovos su sukčiavimu žiniatinklio svetainė ............................................................. 106

viii

LTWW

background image

Keitimo instrukcijos ............................................................................................................... 107

Spausdintuvo kasetės keitimas ................................................................................ 107
Pakeiskite dažų surinkimo įtaisą. ............................................................................. 109

Su eksploatacinėmis medžiagomis susijusių problemų sprendimas .............................................. 112

Spausdinimo kasečių patikrinimas ........................................................................... 112

Patikrinkite, ar nepažeista spausdinimo kasetė ........................................... 113
Pasikartojantys defektai ........................................................................... 113
Eksploatacinių medžiagų būsenos lapo spausdinimas ................................. 114

Su eksploatacinėmis medžiagomis susijusių valdymo skydo pranešimų aiškinimas ......... 114

<Color> angoje netinkama kasetė ............................................................ 114
10.XX.YY Eksploatacinių medžiagų atminties klaida ................................... 115
Dažų surinkimo įtaisas beveik prisipildė .................................................... 115
Eksploatacinės medžiagos baigiasi .......................................................... 116
Eksploatacinių medžiagų beveik nėra ....................................................... 116
Geltonos spalvos kasetė baigiasi ............................................................. 116
Geltonos spalvos kasetė beveik tuščia ....................................................... 116
Įdiegtos nepalaikomos eksploatacinės medžiagos ...................................... 117
Juodos spalvos kasetė baigiasi ................................................................. 117
Juodos spalvos kasetė beveik tuščia .......................................................... 117
Kaitintuvo rinkinys baigiasi ...................................................................... 118
Kaitintuvo rinkinys beveik tuščias .............................................................. 118
Naudojamos naudotos eksploatacinės medžiagos ..................................... 118
Nesuderinama <color> kasetė ................................................................. 118
Nesuderinamas kaitintuvas ...................................................................... 118
Netinkama eksploatacinių medžiagų padėtis ............................................. 119
Pakeiskite dažų surinkimo įtaisą ............................................................... 119
Pakeiskite dažų surinkimo įtaisą ............................................................... 120
Pakeiskite eksploatacines medžiagas ........................................................ 120
Pakeisti <color> kasetę ........................................................................... 120
Pakeisti kaitintuvo rinkinį ......................................................................... 121
Rausvai raudonos spalvos kasetė baigiasi ................................................. 121
Rausvai raudonos spalvos kasetė beveik tuščia .......................................... 121
Žalsvai žydros spalvos kasetė baigiasi ...................................................... 121
Žalsvai žydros spalvos kasetė beveik tuščia ............................................... 122

8 Spausdinimo užduotys .................................................................................................. 123

Spausdinimo užduoties atšaukimas naudojant „Windows“ ........................................................ 124
Bendrosios spausdinimo užduotys naudojant „Windows“ ......................................................... 125

Atidarykite spausdintuvo tvarkyklę „Windows“ sistemoje ........................................... 125
Gaukite pagalbą dėl bet kurios spausdinimo parinkties „Windows“ sistemoje .............. 126
Spausdinimo kopijų skaičiaus keitimas sistemoje „Windows“ ..................................... 126

LTWW

ix

background image

Pasirinktinių spausdinimo parametrų įrašymas pakartotiniam pritaikymui naudojant
„Windows“ .......................................................................................................... 126

Spausdinimo nuorodos naudojimas sistemoje „Windows“ ........................... 126
Spausdinimo nuorodos kūrimas ................................................................ 128

Spausdinimo kokybės gerinimas naudojant „Windows“ ............................................. 130

Puslapio dydžio pasirinkimas naudojant „Windows“ .................................. 130
Pasirinktinio puslapio dydžio pasirinkimas naudojant „Windows“ ................ 130
Popieriaus tipo pasirinkimas naudojant „Windows“ ................................... 131
Popieriaus dėklo pasirinkimas naudojant „Windows“ ................................. 131
Spausdinimo raiškos pasirinkimas ............................................................ 131

Spausdinimas ant abiejų lapo pusių (dvipusis spausdinimas) naudojant „Windows“ ...... 131

Rankinis spausdinimas iš abiejų pusių naudojant „Windows“ ...................... 131
Automatinis spausdinimas iš abiejų pusių naudojant „Windows“ ................. 133

Kelių puslapių spausdinimas viename lape sistemoje „Windows“ ................................ 135
Puslapio padėties pasirinkimas sistemoje „Windows“ ................................................ 137
Spalvų parinkčių nustatymas naudojant „Windows“ .................................................. 138

„HP ePrint“ naudojimas ........................................................................................................ 140
Papildomos spausdinimo užduotys naudojant „Windows“ ........................................................ 141

Spalvoto teksto spausdinimas juodai (pilkais pustoniais) naudojant „Windows“ ............ 141
Spausdinimas ant paruoštų firminių blankų ar formų naudojant „Windows“ ................. 141
Spausdinkite ant specialaus popieriaus, etikečių ar skaidrių sistemoje „Windows“ ........ 143
Pirmo ir paskutinio puslapio spausdinimas ant skirtingo popieriaus naudojant
„Windows“ .......................................................................................................... 146
Dokumento pritaikymas atitinkamiems puslapio matmenims „Windows“ sistemoje ......... 148
Vandenženklio pridėjimas dokumente naudojant „Windows“ ..................................... 149
Bukleto kūrimas naudojant „Windows“ .................................................................... 150
Užduoties saugojimo funkcijos „Windows“ sistemoje ................................................. 151

Išsaugotos užduoties kūrimas „Windows“ aplinkoje .................................... 152
Išsaugotų užduočių spausdinimas ............................................................. 153
Išsaugotos užduoties pašalinimas ............................................................. 154
Užduoties saugojimo parinkčių nustatymas naudojant „Windows“ ............... 154

Patikrai spausdinti vieną kopiją, prieš spausdinant visas kopijas ... 154
Gaminyje laikinai saugoti asmeninę užduotį ir ją išspausdinti
vėliau .................................................................................... 155
Gaminyje laikinai saugoti užduotį ............................................. 155
Gaminyje ilgai saugoti užduotį ................................................. 155
Padaryti laikinai saugomą užduotį asmenine, kad bet kas, kas
bandys ją išspausdinti, turėtų įvesti PIN ...................................... 155
Gauti pranešimą, kai kas nors spausdina saugomą užduotį .......... 156
Saugomai užduočiai nustatyti vartotojo vardą ............................. 156
Nurodyti saugomos užduoties pavadinimą ................................. 156

x

LTWW

background image

Ypatingų užduočių spausdinimas naudojant „Windows“ ............................................ 157

Verslo grafikos ar reklaminės medžiagos spausdinimas .............................. 157

Palaikomas blizgus popierius .................................................... 157
Dvipusio lygiavimo nustatymas .................................................. 158

Vandeniui atsparių schemų ir lauko ženklų spausdinimas ............................ 158

Palaikomas kietas popierius ...................................................... 159

Tiesioginis USB spausdinimas ................................................................................................ 160

9 Spalvos ........................................................................................................................ 161

Koreguokite spalvų nustatymus ............................................................................................... 162

Spausdinimo užduoties spalvų temos keitimas ........................................................... 162
Spalvų parinkčių keitimas ...................................................................................... 163
Rankinės spalvų parinktys ....................................................................................... 163

Naudokite „HP EasyColor“ ................................................................................................... 165
Suderinti spalvas su kompiuterio ekranu .................................................................................. 166

Spalvų derinimas su paletės knyga .......................................................................... 166
Spausdinti spalvų pavyzdžius ................................................................................. 167
PANTONE® spalvų suderinimas ............................................................................. 167

10 Valdymas ir priežiūra ................................................................................................. 169

Informacijos puslapių spausdinimas ........................................................................................ 170
HP integruoto tinklo serverio naudojimas ................................................................................. 172

HP integruoto tinklo serverio įjungimas naudojant tinklo jungtį .................................... 172
HP įterptinio tinklo serverio funkcijos ........................................................................ 173

Skirtukas „Informacija“ ........................................................................... 173
Skirtukas „Bendra“ ................................................................................. 174
Skirtukas Spausdinti ................................................................................ 174
Skirtukas „Trikčių diagnostika“ ................................................................. 175
Skirtukas Sauga ..................................................................................... 175
Skirtukas HP interneto paslaugos .............................................................. 176
Skirtukas Tinklinis sujungimas ................................................................... 176
Kitos nuorodos sąrašas ........................................................................... 176

Naudokite „HP Web Jetadmin“ ............................................................................................. 177
Gaminio saugos savybės ...................................................................................................... 178

Saugos pareiškimai ............................................................................................... 178
IP sauga ............................................................................................................... 178
Apsaugokite HP įterptinį tinklo serverį ...................................................................... 178
Šifravimo pagalba: HP didelio našumo saugieji kietieji diskai (modeliuose su šifruotu
kietuoju disku) ....................................................................................................... 178
Ištrinti užduočių duomenis ...................................................................................... 179

Ištrinti užduočių duomenis ....................................................................... 179

LTWW

xi

background image

Paveikiami duomenys ............................................................................. 179

Apsaugokite išsaugotas užduotis ............................................................................. 180
Valdymo pulto meniu blokavimas ............................................................................ 180
Formuotuvo dėžės užrakinimas ............................................................................... 180

Ekonomijos nustatymai .......................................................................................................... 181

Optimizuokite spartą arba energijos suvartojimą ..................................................... 181
Energijos taupymo režimai ..................................................................................... 181

Budėjimo režimo atjungimas ar įjungimas ................................................. 181
Nustatyti budėjimo laikmatį ..................................................................... 182
Nustatyti budėjimo grafiką ...................................................................... 182

Gaminio valymas ................................................................................................................. 183

Išvalykite popieriaus kelią ...................................................................................... 183

Produkto naujinimai .............................................................................................................. 184

11 Problemų sprendimas ................................................................................................. 185

Savarankiška pagalba .......................................................................................................... 186
Bendrųjų problemų sprendimo kontrolinis sąrašas .................................................................... 187

Veiksniai, turintys įtakos gaminio veikimui ................................................................ 188

Gamyklinių nustatymų atkūrimas ............................................................................................ 189
Valdymo skydo pranešimų aiškinimas ..................................................................................... 190

Valdymo skydo pranešimų tipai .............................................................................. 190
Valdymo skydo pranešimai .................................................................................... 190

Popierius tiekiamas netinkamai ir įstringa ................................................................................ 191

Gaminys nepaima popieriaus ................................................................................. 191
Gaminys paima kelis popieriaus lapus ..................................................................... 191
Išvenkite popieriaus strigčių .................................................................................... 191

Strigčių šalinimas ................................................................................................................. 193

Strigties vietos ....................................................................................................... 193
pašalinkite strigtis išvesties skyriuje .......................................................................... 194
Strigčių šalinimas iš 1 dėklo ................................................................................... 194
Strigčių šalinimas 2 dėkle ....................................................................................... 196
Iš dešinių durelių pašalinkite strigtis ......................................................................... 196
Papildomame 500 lapų popieriaus ir sunkios eksploatavimo medžiagos dėkle pašalinkite
strigtis (3 dėklas) ................................................................................................... 200
Iš apatinių dešinių durelių pašalinkite strigtis (3 dėklas) .............................................. 200
Atkūrimas po strigties ............................................................................................ 202

Popierius netiekiamas automatiškai ........................................................................................ 203
Spausdinimo kokybės gerinimas ............................................................................................ 204

Spausdintuvo tvarkyklėje naudokite tinkamą popieriaus tipo nustatymą ........................ 204

Pakeiskite popieriaus tipo nustatymus „Windows“ ...................................... 204
Pakeiskite popieriaus tipo nustatymus „Mac“ ............................................. 204

xii

LTWW

background image

Pakoreguokite spalvų nustatymus spausdintuvo tvarkyklėje .......................................... 205

Spausdinimo užduoties spalvų temos keitimas ............................................ 205
Spalvų parinkčių keitimas ....................................................................... 206

Naudokite HP specifikacijas atitinkantį popierių ........................................................ 206
Valymo puslapio spausdinimas ............................................................................... 207
Sukalibruokite gaminį, kad spalvos sutaptų ............................................................... 208
Spausdinimo kasečių patikrinimas ........................................................................... 208
Naudokite geriausiai jūsų spausdinimo poreikius atitinkančią spausdintuvo
tvarkyklę .............................................................................................................. 208

Gaminys nespausdina arba spausdina lėtai ............................................................................ 210

Gaminys nespausdina ........................................................................................... 210
Gaminys spausdina lėtai ........................................................................................ 210

Tiesioginio USB spausdinimo problemų sprendimas .................................................................. 212

Įstačius USB laikmeną, neatsidaro meniu Perimti iš USB nustatymų .............................. 212
Failas nespausdinamas iš USB laikmenos ................................................................. 212
Failas, kurį norite spausdinti, nėra įtrauktas meniu Atidaryti iš USB .............................. 213

Spręskite ryšio problemas .................................................................................................... 214

Spręskite tiesioginio ryšio problemas ....................................................................... 214
Spręskite tinklo problemas ...................................................................................... 214

Prasta fizinė jungtis ................................................................................ 214
Kompiuteris naudoja neteisingą gaminio IP adresą ..................................... 214
Kompiuteriui nepavyksta prisijungti prie gaminio ........................................ 215
Gaminys naudoja netinkamą tinklo nuorodą ir dvipusio spausdinimo
nuostatas ............................................................................................... 215
Naujos programinės įrangos programos galėjo sukelti suderinamumo
problemų .............................................................................................. 215
Jūsų kompiuteris arba darbo stotis nustatyta netinkamai .............................. 215
Gaminys yra išjungtas arba neteisingos kitos tinklo nuostatos ...................... 215

Gaminio programinės įrangos problemų sprendimas naudojant „Windows“ ............................... 216

Šio gaminio spausdintuvo tvarkyklė nematoma aplanke „Printer“ (spausdintuvas) .......... 216
Diegiant programinę įrangą buvo parodytas klaidos pranešimas ................................ 216
Gaminys yra parengties būsenos, tačiau nieko nespausdina ...................................... 216

Programinės įrangos problemų sprendimas su „Mac“ ............................................................... 218

Gaminio pavadinimo nėra gaminių sąraše, esančiame spausdintuvų ir faksų sąraše ..... 218
Spausdintuvo tvarkyklė automatiškai nenustato spausdintuvų ir faksų sąraše pasirinkto
gaminio ............................................................................................................... 218
Spausdinimo užduotis nebuvo nusiųsta į reikiamą gaminį ........................................... 218
Prijungus gaminį USB kabeliu jis nerodomas spausdintuvų ir faksų sąraše, kai
pasirenkama tvarkyklė. .......................................................................................... 219
Naudojate bendrąją spausdintuvo tvarkyklę, kai spausdintuvą jungiate USB kabeliu ..... 219

LTWW

xiii

background image

Priedas A Eksploatacinės medžiagos ir priedai ................................................................ 221

Dalių, priedų ir eksploatacinių medžiagų užsakymas ................................................................ 222
Gaminių numeriai ................................................................................................................ 223

Priedai ................................................................................................................. 223
Spausdinimo kasečių ir dažų surinkimo įtaisas .......................................................... 223
Kabeliai ir sąsajos ................................................................................................. 223
Priežiūros rinkiniai ................................................................................................. 224

Priedas B Aptarnavimas ir pagalba ................................................................................. 225

„Hewlett-Packard“ ribota garantija ......................................................................................... 226
HP papildoma apsaugos garantija: Pareiškimas dėl „LaserJet“ spausdinimo kasetės ribotos
garantijos ........................................................................................................................... 228
Pareiškimas dėl ribotos spalvinio „LaserJet“ kaitintuvo rinkinio, dažų surinkimo įtaiso ir perkėlimo
rinkinio garantijos ................................................................................................................ 229
Spausdinimo kasetėje saugomi duomenys ............................................................................... 230
Galutinio vartotojo licencijos sutartis ....................................................................................... 231
„OpenSSL“ .......................................................................................................................... 234
Kliento atliekamo taisymo garantijos paslauga ........................................................................ 235
Pagalba klientams ................................................................................................................ 236

Priedas C Gaminio specifikacija ....................................................................................... 237

Fizinės specifikacijos ............................................................................................................ 238
Energijos sąnaudos, elektros specifikacijos ir akustinės emisijos ................................................. 239
Aplinkos specifikacijos .......................................................................................................... 240

Priedas D Informacija apie kontrolę ................................................................................. 241

FCC (Federalinės Ryšių Komisijos) nuostatai ............................................................................ 242
Gaminio aplinkos apsaugos programa ................................................................................... 243

Aplinkos apsauga ................................................................................................. 243
Ozono gamyba .................................................................................................... 243
Sunaudojama galia ............................................................................................... 243
Popieriaus naudojimas ........................................................................................... 243
Plastmasinės dalys ................................................................................................. 243
„HP LaserJet“ spausdinimo eksploatacinės medžiagos ............................................... 243
Grąžinimo ir perdirbimo nurodymai ........................................................................ 244

Jungtinės valstijos ir Puerto Rikas .............................................................. 244

Kelių kasečių grąžinimas (daugiau nei vienos kasetės) ................. 244
Pavieniai grąžinimai ................................................................ 244
Siuntimas ............................................................................... 244

Grąžinimas ne JAV ................................................................................. 245

Popierius .............................................................................................................. 245

xiv

LTWW

background image

Medžiagų apribojimai ........................................................................................... 245
Naudotos namų ūkių įrangos naikinimas Europos Sąjungoje ...................................... 246
Cheminės medžiagos ............................................................................................ 246
Medžiagų saugos duomenų lapas (MSDL) ................................................................ 246
Daugiau informacijos ............................................................................................ 246

Atitikties deklaracija ............................................................................................................. 248
Saugos pranešimai ............................................................................................................... 250

Lazerio saugumas ................................................................................................. 250
Kanados DOC taisyklės ......................................................................................... 250
VCCI pareiškimas (Japonijai) .................................................................................. 250
Maitinimo laido instrukcijos .................................................................................... 250
Pareiškimas dėl maitinimo laido (Japonijai) .............................................................. 250
EMC pareiškimas (Korėja) ...................................................................................... 251
Pareiškimas apie lazerio saugumą, skirtas Suomijai .................................................. 251
GS pareiškimas (Vokietija) ..................................................................................... 251
Medžiagų lentelė (Kinija) ....................................................................................... 252
Pareiškimas dėl pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo (Turkija) .......................... 252
Pareiškimas dėl pavojingų medžiagų apribojimo (Ukraina) ........................................ 252

Rodyklė ............................................................................................................................ 253

LTWW

xv

background image

xvi

LTWW