HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Басқару тақтасының мәзірлері

background image

Басқару тақтасының мəзірлері

Бұл өнімнің барлық мүмкіндіктерін қолдану үшін аппараттық құралдарды жаңарту қажет болуы
мүмкін

. HP компаниясы жиі-жиі

www.hp.com/go/lj500colorM551_software

торабына кіріп

,

аппараттық құралдардың жаңа нұсқаларын тексеріп отыру кеңесін береді

.

ЕСКЕРІМ:

Бұл өнімде орнатылған аппараттық құралдың нұсқасын анықтау үшін конфигурация

бетін басып шығарыңыз

.

Басқару тақтасының мəзірлерінде шарлау

Мəзірлерге кіру үшін Негізгі бет түймешігін басыңыз

.

Қажетті мəзірді ерекшелеу үшін

, жоғары көрсеткіні жəне төмен көрсеткіні

пайдаланыңыз

.

Мəзір тармағын таңдау үшін

OK

түймешігін басыңыз

.

12

Бап

2 Басқару тақтасының мəзірлері

KKWW

background image

Жүйеге кіру мəзірі

Кесте

2-1

Жүйеге кіру мəзірі

Бірінші деңгей

Екінші деңгей

Мəндер

Пайдаланушының рұқсат коды

Рұқсат коды

Əкімшінің рұқсат коды

Рұқсат коды

Қызмет жүйесіне рұқсат коды

Рұқсат коды

KKWW