HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Жалпы қойындысы

background image

Жалпы қойындысы

Кесте

10-3

HP енгізілген веб-серверінің Жалпы қойындысы

Мəзір

Сипаттама

Басқару тақтасы əкімшілігінің
мəзірі

Басқару тақтасында Басқару мəзірінің құрылымын көрсетеді

.

ЕСКЕРІМ:

Параметрлерді осы экранда реттеуге болады

, бірақ HP енгізілген

веб

-сервері Басқару мəзіріндегі опциялардан гөрі жақсартылған конфигурация

опцияларын береді

.

Ескерту жазылымдары

Əртүрлі өнімдер мен қамсыздандыру оқиғаларға электрондық пошта
ескертулерін орнатыңыз

.

Автожіберу

Белгілі бір эл

. пошта мекенжайына өнімнің конфигурациясы жəне

қамсыздандыру материалдары жөнінде автоматты түрде эл

. пошта

хабарларын жіберіп тұруға өнімнің конфигурациясын өзгертіңіз

.

Басқару тақтасының суреті

Басқару тақтасының дисплейінде ағымдағы экранның кескінін көрсетеді

.

Басқа сілтемелерді өңдеу

Веб

-торап қосыңыз немесе баптаңыз. Бұл сілтеме барлық HP енгізілген веб-

сервері беттерінің Басқа сілтемелер аймағында көрсетіледі

.

Тапсырыс беру туралы ақпарат

Жаңа баспа картридждеріне тапсырыс беру туралы ақпарат

. Бұл ақпарат

жабдықтардың күйлері бетінде көрсетіледі

.

Құрылғы туралы ақпарат

Өнімді атап

, оған растау нөмірін белгілеңіз. Өнім туралы ақпаратты алатын

басты контактінің есімін енгізіңіз

.

Тіл

HP енгізілген веб-серверінің ақпараты шығарылатын тілді белгілеңіз.

Күн жəне уақыт

Күн мен уақыт ақпаратын енгізіңіз немесе желі уақытының серверімен
қадамдастырыңыз

.

Күту кестесі

Принтердің қосылу

, күту режиміне өту жəне күту режиміне өтуді кейінге

қалдыру уақытын қойыңыз немесе өңдеңіз

. Аптаның əр күніне немесе демалыс

күндеріне бөлек жоспар тағайындауға болады

.

Сақтық көшірмесін жасау жəне
қалпына келтіру

Өнім жəне пайдаланушы деректері файлының сақтық көшірмесін жасаңыз

.

Қажет болса

, бұл файлды өнімнің деректерін қалпына келтіру үшін

пайдалануға болады

.

Зауыттық параметрлерді қалпына
келтіру

Өнімнің параметрлерін зауыттық əдепкі мəндеріне қайтару

.

Шешім орнатқыш

Өнімнің қызмет мүмкіндігін кеңейтетін үшінші тараптық бағдарлама
құралдарын орнатыңыз

.

178

Бап

10 Басқару жəне қызмет көрсету

KKWW

background image

Кесте

10-3

HP енгізілген веб-серверінің Жалпы қойындысы (жалғасы)

Мəзір

Сипаттама

Микробағдарламаны жаңарту

Өнімнің кірістірілген бағдарламалық құралын жаңарту файлдарын жүктеп
алып

, оларды орнатыңыз.

Статистикалық қызметтер

Үшінші тараптың тапсырма бойынша статистикалық мəліметтер қызметтерінің
байланыс ақпаратын береді

.