HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Kartica Information (Informacije)

background image

Kartica Information (Informacije)

Tablica 10-2

Kartica Information (Informacije) HP-ovog ugrađenog web-poslužitelja

Izbornik

Opis

Device Status (Stanje uređaja)

Prikazuje stanje uređaja i predviđeni vijek trajanja preostalog HP-ovog potrošnog
materijala. Stranica također prikazuje vrstu i veličinu papira postavljenu za svaku
ladicu. Da biste promijenili zadane postavke, kliknite vezu Change Settings
(Izmjena postavki)
.

Dnevnik zadatka

Prikazuje sažetak svih ispisnih zadataka koje je proizvod obradio.

Configuration Page (Stranica s
konfiguracijom)

Prikazuje informacije pronađene na stranici s konfiguracijom.

Stranica statusa potrošnog
materijala

Pokazuje status potrošnog materijala uređaja.

Event Log Page (Stranica
dnevnika događaja)

Prikazuje popis svih događaja i pogrešaka na uređaju. Upotrijebite vezu HP Instant
Support
(HP-ova trenutna podrška) u području Other links (Ostale veze), na
stranicama HP-ovog ugrađenog web-poslužitelja, da biste se spojili na niz dinamičkih
web-stranica koje vam pomažu u rješavanju problema. Te stranice pokazuju i dodatne
usluge dostupne za uređaj.

Usage Page (Stranica upotrebe)

Pokazuje sažetak broja stranica koje je uređaj ispisao, grupiranih prema veličini, vrsti
i stazi ispisa.

Device Information (Informacije o
uređaju)

Prikazuje naziv mreže uređaja, adresu i informacije o modelu. Za prilagodbu tih
unosa kliknite izbornik Device Information (Informacije o uređaju) na kartici
Općenito.

Print (Ispis)

Prenesite datoteku spremnu za ispis s računala. Uređaj koristi zadane postavke ispisa
za ispis datoteke.

Print Reports and Pages (Ispis
izvješća i stranica)

Ispisuje interna izvješća i stranice za uređaj. Odabire jednu ili više stavki za ispis ili
pregledavanje.

HRWW

Upotreba ugrađenog HP web-poslužitelja

175