HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Ispis stranica s informacijama

background image

Ispis stranica s informacijama

Stranice s informacijama sadrže pojedinosti o uređaju i njegovoj trenutnoj konfiguraciji. Za ispis stranica

s informacijama koje se najčešće upotrebljavaju slijedite postupke opisane u nastavku:

1.

Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb Početna stranica .

2.

Otvorite sljedeće izbornike:

Administracija

Izvješća

Stranice s konfiguracijom/statusom ili Druge stranice

3.

Pritisnite gumb sa strelicom prema dolje kako biste istaknuli izvješće, a zatim pritisnite gumb

U

redu

kako biste ga odabrali.

4.

Pomoću tipke sa strelicom prema gore označite stavku Ispis, a zatim pritisnite gumb

U redu

.

Tablica 10-1

Izbornik Izvješća

Prva razina

Druga razina

Opis

Stranice s konfiguracijom/statusom

Mapa izbornika Administracija

Ispisuje mapu izbornika upravljačke ploče.
Navedene su i aktivne postavke svakog
izbornika.

Konfiguracijska stranica

Prikazuje postavke proizvoda i dodatne
opreme.

Stranica statusa potrošnog materijala Prikazuje približno vrijeme trajanja potrošnog

materijala; izvješćuje o statistici ukupnog
broja stranica i zadataka koji su u obradi, o
serijskom broju, broju stranica i
informacijama o održavanju.

HP omogućuje približne vrijednosti trajanja
potrošnog materijala kao korisničku
pogodnost. Stvarne razine preostalog
potrošnog materijala mogu biti drukčije od
ponuđenih približnih vrijednosti.

Stranica upotrebe

Prikazuje broj svih veličina papira koji su
prošli kroz uređaj, navodi jesu li jednostrani,
dvostrani, jednobojni ili u boji te izvješćuje o
broju stranica.

Stranica direktorija mape

Prikazuje naziv datoteke i naziv mape za
datoteke koju su pohranjene u memoriji
uređaja.

Current Settings Page (Stranica
trenutnih postavki)

Prikazuje trenutne postavke uređaja.

Dnevnik zadataka ispisa u boji

Ispisuje statistiku iskorištenosti boje za uređaj.

Druge stranice

Demonstracijska stranica

Ispisuje demonstracijsku stranicu koja
prikazuje mogućnost ispisivanja uređaja.

172

Poglavlje 10 Upravljanje i održavanje

HRWW

background image

Tablica 10-1

Izbornik Izvješća (Nastavak)

Prva razina

Druga razina

Opis

RGB uzorci

Ispisuje uzorke boja za različite RGB
vrijednosti. Upotrebljava uzorke kao vodiče
za odgovarajuće ispisane boje.

CMYK uzorci

Ispisuje uzorke boja za različite CMYK
vrijednosti. Upotrebljava uzorke kao vodiče
za odgovarajuće ispisane boje.

Popis PCL fontova

Ispisuje popis svih instaliranih PCL fontova.

Popis PS fontova

Ispisuje popis svih instaliranih PostScript (PS)
fontova.

HRWW

Ispis stranica s informacijama

173