HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - PANTONE® usklađivanje boja

background image

PANTONE® usklađivanje boja

PANTONE ima više sustava za usklađivanje boja. PANTONE MATCHING SYSTEM® vrlo je popularan

i koristi tinte u krutom stanju za postizanje širokog raspona nijansi i tonova boja. Za pojedinosti o načinu

korištenja PANTONE boja s ovim proizvodom posjetite

www.hp.com/go/lj500colorM551_software

.

NAPOMENA:

Generirane PANTONE boje možda neće biti sukladne standardima koje je utvrdio

PANTONE. Točne boje potražite u najnovijim publikacijama tvrtke PANTONE.

HRWW

Usklađivanje boja sa zaslonom računala

169

background image

170

Poglavlje 9 U boji

HRWW