HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Upotreba programa HP EasyColor

background image

Upotreba programa HP EasyColor

Ako koristite upravljački program pisača HP PCL 6 za operacijski sustav Windows, tehnologija

HP EasyColor automatski poboljšava dokumente s kombiniranim sadržajem ispisane iz programa

paketa Microsoft Office. Ova tehnologija skenira dokumente i automatski podešava fotografije u
formatu .JPEG ili .PNG. HP EasyColor tehnologija odjednom poboljšava cijelu sliku, ne dijeleći je u

nekoliko komada, čime se ostvaruje poboljšana konzistentnost boje, oštrina detalja i brži ispis.

Ako koristite upravljački program pisača HP Postscript za Mac, HP EasyColor tehnologija skenira sve

dokumente te automatski podešava sve fotografije s istim poboljšanim rezultatima.

Na sljedećem primjeru, slike na lijevoj strani stvorene su bez korištenja opcije HP EasyColor. Slike na
desnoj strani prikazuju poboljšanja koja su rezultat korištenja opcije HP EasyColor.

Opcija HP EasyColor omogućena je prema zadanim postavkama u upravljačkim programima pisača

HP PCL 6 i HP Mac Postscript pa nećete morati ručno podešavati boje. Kako biste onemogućili opciju
radi ručnog podešavanja boje, otvorite karticu Boja u upravljačkom programu sustava Windows ili
karticu Color/Quality Options (Opcije boje/kvalitete) u upravljačkom programu za Mac, a zatim

kliknite potvrdni okvir HP EasyColor da biste poništili odabir.

HRWW

Upotreba programa HP EasyColor

167