HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Promjena teme boja za zadatak ispisa

background image

Promjena teme boja za zadatak ispisa

1.

U izborniku Datoteka u programu odaberite Ispis.

2.

Pritisnite na Svojstva ili na Mogućnosti.

3.

Pritisnite karticu Boja.

4.

Pritisnite HP EasyColor potvrdni okvir kako biste uklonili oznaku.

5.

Na padajućem popisu Teme boja odaberite temu boja.

Zadano (sRGB): Ova tema postavlja uređaj na ispis RGB podataka onako kako ih prikazuje

uređaj. Kad koristite ovu temu za ispravno renderiranje prilagodite boju u softverskom

programu ili u operacijskom sustavu.

Živopisno (sRGB): Uređaj povećava zasićenost srednjih tonova boje. Koristite ovu temu kad

ispisujete poslovne grafike.

Fotografija (sRGB): Uređaj tumači RGB boju kao da je ispisana kao fotografija putem

digitalnog minilaba. Uređaj dublje, zasićenije boje renderira drukčije nego u zadanom (sRBG)

načinu rada. Koristite ovu temu kad ispisujete fotografije.

Fotografija (Adobe RGB 1998): Koristite ovu temu kad ispisujete digitalne fotografije koje

koriste prostor boje AdobeRGB umjesto standarda sRGB. Kad koristite ovu postavku, isključite

upravljanje bojom u softverskom programu.

Prazno: Ne koristi se niti jedna tema boja.

164

Poglavlje 9 U boji

HRWW