HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Zamjena jedinice za prikupljanje tonera

background image

Zamjena jedinice za prikupljanje tonera

Zamijenite jedinicu za prikupljanje tonera kada upravljačka ploča to zatraži od vas.

NAPOMENA:

Jedinica za prikupljanje tonera namijenjena je za jednokratnu uporabu. Ne

pokušavajte isprazniti jedinicu za prikupljanje tonera i ponovno je koristiti. To može dovesti do prosipanja

tonera unutar uređaja, što može dovesti do smanjenje kvalitete ispisa. Iskorištene jedinice za prikupljanje

tonera vratite HP-ovom programu za recikliranje Planet Partners.

NAPOMENA:

Kada ispisujete dokumente na kojima je velik dio stranice prekriven tonerom, jedinicu

za prikupljanje tonera možete brzo napuniti. Za ispis ovakvih dokumenata tvrtka HP vam preporučuje da

na raspolaganju imate još jednu jedinicu za prikupljanje tonera.

1.

Otvorite prednja vrata. Provjerite jesu li vratašca

potpuno otvorena.

110

Poglavlje 7 Spremnici s tintom, jedinica za prikupljane tonera i ostali potrošni materijal

HRWW

background image

2.

Uhvatite plavu naljepnicu pri vrhu jedinice za

prikupljanje tonera i izvucite je iz uređaja.

3.

Postavite pričvršćeni plavi poklopac na plavi

otvor pri vrhu jedinice.

4.

Izvadite novu jedinicu za prikupljanje tonera iz

pakiranja.

HRWW

Upute o zamjeni

111

background image

5.

Najprije umetnite donji dio nove jedinice u

uređaj, a zatim gurnite gornji dio jedinice tako

da sjedne na mjesto.

6.

Zatvorite prednja vrata.

NAPOMENA:

Ako jedinica za prikupljanje

tonera nije ispravno umetnuta, prednja se

vratašca neće u potpunosti zatvoriti.

Za recikliranje iskorištene jedinice za prikupljanje tonera, slijedite upute koje ste dobili uz novu jedinicu

za prikupljanje tonera.

112

Poglavlje 7 Spremnici s tintom, jedinica za prikupljane tonera i ostali potrošni materijal

HRWW