HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Omogućavanje ili onemogućavanje opcija Very Low Settings (Postavke „Veoma niska razina“) na upravlja

background image

Omogućavanje ili onemogućavanje opcija Very Low Settings (Postavke „Veoma
niska razina“) na upravljačkoj ploči

Zadane postavke možete omogućiti ili onemogućiti u bilo koje vrijeme i ne trebate ih ponovo omogućavati

prilikom umetanja novog spremnika za ispis.

OPREZ:

Kad razina HP-ovog potrošnog materijala dosegne granicu "Veoma niska razina“, HP-ovo

Premium Protection jamstvo za taj potrošni materijal ističe.

1.

Na upravljačkoj ploči pritisnite gumb Početna stranica .

2.

Otvorite sljedeće izbornike:

Administracija

Rukovanje potrošnim materijalom

Supply Settings (Postavke potrošnog materijala)

HRWW

Upravljanje spremnicima za ispis

105

background image

Black Cartridge (Spremnik za ispis crnom bojom) ili Color Cartridges (Spremnici

za ispis u boji)

Very Low Settings (Postavke „Veoma niska razina“)

3.

Pomoću tipki sa strelicama označite što želite, pa pritisnite gumb

U redu

kako biste to odabrali.

Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

NAPOMENA:

Ako odaberete opciju Zaustavi ili Prompt to continue (Traženje potvrde

za nastavak), uređaj prestaje s ispisivanjem kad dosegne granicu „Veoma niska razina“. Nakon

zamjene spremnika za ispis, uređaj automatski nastavlja s ispisivanjem.

Odaberite Zaustavi kako biste zaustavili ispis dok ne zamijenite spremnik za ispis.

Odaberite opciju Prompt to continue (Traženje potvrde za nastavak) kako biste

postavili uređaj da zaustavi ispis i upozori vas da trebate zamijeniti spremnik s tintom. Možete

dati potvrdu i nastaviti ispisivati.

Odaberite opciju Continue (Nastavak) kako biste odredili da vas uređaj upozori na nisku

razinu u spremniku za ispis, ali i da nastavi s ispisom.

NAPOMENA:

Upotreba postavke Continue (Nastavak) omogućava nastavak

ispisivanja i nakon pojavljivanja poruke o vrlo niskoj razini, što može rezultirati nedovoljnom

kvalitetnim ispisom.