HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Ispis kada spremnik s tintom dođe do kraja predviđenog vijeka trajanja

background image

Ispis kada spremnik s tintom dođe do kraja predviđenog vijeka trajanja

Poruka <Color> <Supply> Low —pri čemu je Color> boja potrošnog materijala, a <Supply>

vrsta potrošnog materijala—pojavljuje se kad je potrošni materijal blizu kraja radnog vijeka.

Poruka <Color> <Supply> Very Low pojavljuje se kad je potrošni materijal na kraju radnog

vijeka.

Ako koristite potrošni materijal koji je na kraju radnog vijeka, mogu se pojaviti problemi u kvaliteti ispisa.