HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Supplies very low (Razina potrošnog materijala je veoma niska)

background image

Supplies very low (Razina potrošnog materijala je veoma niska)

Opis

Ova će poruka pojaviti nakon što najmanje dvije stavke potrošnog materijala dosegnu donju granicu.

Provjerite koji su potrošni materijali na niskoj razini. Stvaran vijek trajanja potrošnog materijala može

varirati. Ne morate odmah zamijeniti potrošni materijal, osim ako je kvaliteta ispisa postala neprihvatljiva.

Kad HP-ov potrošni materijal dođe do donje granice, ističe HP-ovo Premium Protection jamstvo za taj

potrošni materijal.

Preporučena radnja

Za nastavak ispisa u boji zamijenite potrošni materijal ili ponovno konfigurirajte uređaj pomoću izbornika

Rukovanje potrošnim materijalom na upravljačkoj ploči.