HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Supplies low (Razina potrošnog materijala je niska)

background image

Supplies low (Razina potrošnog materijala je niska)

Opis

Ova će poruka pojaviti nakon što najmanje dvije stavke potrošnog materijala dosegnu donju granicu.

Stvaran vijek trajanja potrošnog materijala može varirati. Provjerite koji su potrošni materijali na niskoj

razini. Ne morate odmah zamijeniti potrošni materijal, osim ako je kvaliteta ispisa postala neprihvatljiva.

Kad HP-ov potrošni materijal dođe do donje granice, ističe HP-ovo Premium Protection jamstvo za taj

potrošni materijal.

Preporučena radnja

Za nastavak ispisa u boji zamijenite potrošni materijal ili ponovno konfigurirajte uređaj pomoću izbornika

Rukovanje potrošnim materijalom na upravljačkoj ploči.