HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Supplies in wrong position (Potrošni materijal u pogrešnom položaju)

background image

Supplies in wrong position (Potrošni materijal u pogrešnom položaju)

Opis

U dva ili više utora za spremnike s tintom nalazi se pogrešan spremnik s tintom u boji.

Spremnike s tintom valja, s lijeva na desno, umetnuti ovim redoslijedom:

Žuta

Magenta

Cijan

Crna

Preporučena radnja

Umetnite svaki spremnik s tintom u boji u odgovarajući utor.