HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Replace fuser kit (Zamijenite mehanizam za nanošenje tonera)

background image

Replace fuser kit (Zamijenite mehanizam za nanošenje tonera)

Opis

Uređaj signalizira kada je mehanizam za nanošenje pri kraju predviđenog vijeka trajanja. Stvaran

preostali vijek trajanja može se razlikovati od procijenjenoga. Pripremite zamjenski mehanizam za

nanošenje kako biste ga umetnuli kada kvaliteta ispisa postane neprihvatljiva. Sad ne treba zamijeniti

mehanizam za nanošenje osim ako kvaliteta ispisa više nije zadovoljavajuća. Nakon što komplet

mehanizma za nanošenje tonera dođe do kraja predviđenog vijeka trajanja, njegovo HP Premium

Protection jamstvo ističe.

HRWW

Rješavanje problema s potrošnim materijalom

119

background image

Preporučena radnja

UPOZORENJE!

Dok se uređaj koristi, mehanizam za nanošenje tinte može biti vruć. Pričekajte da se

mehanizam za nanošenje tinte ohladi prije nego što rukujete njime.

Zamijenite komplet jedinice za stapanje. Upute ste dobili uz mehanizam za nanošenje tonera.