HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Replace <color> cartridge (Zamijenite spremnik s <bojom>)

background image

Replace <color> cartridge (Zamijenite spremnik s <bojom>)

Opis

Ovo se upozorenje prikazuje samo ako je uređaj konfiguriran za prekid ispisa kada razina spremnika

dosegne veoma nisku razinu. Uređaj signalizira kad je potrošni materijal pri kraju procijenjenog vijeka

trajanja. Stvaran preostali vijek trajanja može se razlikovati od procijenjenoga. Pripremite zamjenski

potrošni materijal, kako biste ga umetnuli kad kvaliteta ispisa postane neprihvatljiva. Potrošni materijal

ne mora se zamijeniti odmah, osim ako je kvaliteta ispisa postala neprihvatljiva. Nakon što HP-ov potrošni

materijal dođe do kraja predviđenog vijeka trajanja, ističe HP-ovo Premium Protection jamstvo za taj

potrošni materijal.

Preporučena radnja

Zamijenite navedeni spremnik za ispis u boji.

Ili konfigurirajte uređaj za nastavak ispisa pomoću izbornika Rukovanje potrošnim materijalom.