HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Fuser kit very low (Razina u mehanizmu za nanošenje tonera je veoma niska)

background image

Fuser kit very low (Razina u mehanizmu za nanošenje tonera je veoma niska)

Opis

Mehanizam za nanošenje je pri samom kraju. Stvaran vijek trajanja potrošnog materijala može varirati.

Ne morate odmah zamijeniti mehanizam za nanošenje tonera osim ako je kvaliteta ispisa postala

neprihvatljiva. Kad HP-ov potrošni materijal dođe do donje granice, ističe HP-ovo Premium Protection

jamstvo za taj potrošni materijal.

Preporučena radnja

Ako je kvaliteta ispisa postala neprihvatljiva, zamijenite mehanizam za nanošenje. Upute ste dobili uz

mehanizam za nanošenje.