HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Fuser kit low (Razina u mehanizmu za nanošenje tonera je niska)

background image

Fuser kit low (Razina u mehanizmu za nanošenje tonera je niska)

Opis

Razina u mehanizmu za nanošenje tonera je niska. Stvaran vijek trajanja potrošnog materijala može

varirati. Bilo bi dobro da imate rezervni mehanizam za nanošenje tonera za trenutak kada kvaliteta ispisa

postane neprihvatljiva. Ne morate odmah zamijeniti mehanizam za nanošenje tonera osim ako je

kvaliteta ispisa postala neprihvatljiva.

Preporučena radnja

Ako je kvaliteta ispisa postala neprihvatljiva, zamijenite mehanizam za nanošenje tonera. Upute ste dobili

uz mehanizam za nanošenje tonera.