HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Prioriteti postavki ispisa za Mac

background image

Prioriteti postavki ispisa za Mac

Mijenja na postavke ispisa koje su prioritetne ovisno o tome gdje su napravljene promjene:

NAPOMENA:

Nazivi naredbi i dijaloških okvira mogu varirati ovisno o vašem programu.

Dijaloški okvir Page Setup (Postavke stranice): Pritisnite Page Setup (Postavke stranice)

ili sličnu naredbu u izborniku File (Datoteka) u programu u kojem radite kako biste otvorili ovaj

dijaloški okvir. Ovdje promijenjene postavke mijenjaju postavke promijenjene bilo gdje drugdje.

Dijaloški okvir Print (Ispis): Pritisnite Print (Ispis), Print Setup (Postavke stranice) ili sličnu
naredbu u izborniku File (Datoteka) u programu u kojem radite kako biste otvorili ovaj dijaloški
okvir. Postavke promijenjene u dijaloškom okviru (Ispis) Printimaju nižu razinu prioriteta i neće

poništiti promjene napravljene u dijaloškom okviru Page Setup (Postavke stranice).

Dijaloški okvir Printer Properties (Svojstva pisača) (upravljački program pisača):

Pritisnite Properties (Svojstva) u dijaloškom okviru Print (Ispis) kako biste otvorili upravljački
program pisača. Postavke promijenjene u dijaloškom okviru Printer Properties (Svojstva pisača)

ne poništavaju postavke ni u jednom drugom dijelu softvera za ispis. Većinu postavki ispisa možete

promijeniti ovdje.

Zadane postavke upravljačkog programa pisača: Zadane postavke upravljačkog

programa pisača određuju postavke korištene u svim zadacima ispisa, osim ako su postavke

promijenjene u dijaloškim okvirima Page Setup (Postavke stranice), Print (Ispis) ili Printer

Properties (Svojstva pisača).

Postavke upravljačke ploče pisača: Postavke promijenjene na upravljačkoj ploči pisača imaju

nižu razinu prioriteta od promjena napravljenih bilo gdje drugdje.