HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - HP Web Jetadmin

background image

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin jednostavan je dodatni softver za ispis i rad sa slikama koji vam pomaže u optimizaciji

korištenja uređaja, kontroli troškova ispisa u boji, osiguravanja uređaja i pojednostavljivanje upravljanja

potrošnim materijalom putem omogućivanja daljinskog konfiguriranja, proaktivnog nadzora, rješavanja

sigurnosnih problema i izvještavanja o uređajima za ispis i rad sa slikama.

Za preuzimanje trenutne verzije alata HP Web Jetadmin te za najnoviji popis podržanih glavnih sustava

posjetite

www.hp.com/go/webjetadmin

.

Kada se instalira na glavni poslužitelj, Windows klijent može pristupiti alatu HP Web Jetadmin pomoću

podržanog web-pretraživača (kao što je Microsoft® Internet Explorer) krećući se do glavnog računala za

HP Web Jetadmin.