HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Licencni ugovor s krajnjim korisnikom

background image

Licencni ugovor s krajnjim korisnikom

PAŽLJIVO PROČITAJTE PRIJE KORIŠTENJA OVOG SOFTVERSKOG PROIZVODA: Ovaj licencni ugovor s

krajnjim korisnikom (“EULA”) je ugovor između (a) vas (pojedinca ili entiteta kojeg predstavljate) i (b)

tvrtke Hewlett-Packard (“HP”) kojim se regulira vaše korištenje softverskog proizvoda (“Softver”). Ovaj

EULA se ne primjenjuje ako postoji odvojeni licencni ugovor između vas i tvrtke HP ili njenih dobavljača

softvera, uključujući licencni ugovor u internetskoj dokumentaciji. Pojam “Softver” može uključivati (i)

pridružene medije, (ii) korisnički priručnik i ostale tiskane materijale i (iii) “internetsku” ili elektroničku

dokumentaciju (pod skupnim nazivom “Korisnička dokumentacija”).

PRAVA U SOFTVERU NUDE SE SAMO POD UVJETOM DA STE SUGLASNI SA SVIM ODREDBAMA I

UVJETIMA OVOG EULA. INSTALIRANJEM, KOPIRANJEM, PREUZIMANJEM ILI DRUGIM KORIŠTENJEM

SOFTVERA, SUGLASNI STE BITI OBVEZNI PREMA OVOM EULA. AKO NE PRIHVATITE OVAJ EULA,

NEMOJTE INSTALIRATI, PREUZETI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN KORISTITI SOFTVER. AKO STE KUPILI

SOFTVER, ALI NISTE SUGLASNI S OVIM EULA, VRATITE SOFTVER NA MJESTO KUPNJE U ROKU OD

ČETRNAEST DANA I PRIMITE POVRAT NOVCA PREMA NABAVNOJ CIJENI; AKO SE SOFTVER

INSTALIRA ILI SE ISPORUČUJE S DRUGIM HP PROIZVODOM, MOŽETE VRATITI ČITAV NEKORIŠTENI

PROIZVOD.

1.

SOFTVER DRUGIH PROIZVOĐAČA. Softver može uključivati, osim softvera u HP-ovom vlasništvu

(“HP softver”), softver pod licencom drugog proizvođača (“Softver drugog proizvođača” i “Licenca

drugog proizvođača”). Vi imate licencu za sve Softvere drugog proizvođača, podložno uvjetima i

odredbama odgovarajuće Licence drugog proizvođača. Licenca Drugog proizvođača najčešće se

nalazi u datotekama tipa “license.txt” ili “readme”. Obratite se HP-ovoj podršci ako ne možete

pronaći Licencu drugog proizvođača. Ako Licence drugog proizvođača uključuju licence koje

osiguravaju dostupnost izvornog koda (poput javne licence GNU), a odgovarajući izvorni kod nije

isporučen sa softverom, provjerite na stranicama za podršku uređaja na HP-ovoj web-lokaciji

(hp.com) kako doći do izvornog koda.

2.

LICENCNA PRAVA. Imat ćete sljedeća prava pod uvjetom da poštujete sve odredbe i uvjete ovog

Ugovora za krajnjeg korisnika (EULA):

a. Upotreba. HP vam dodjeljuje licencu za Upotrebu jednog primjerka HP -ovog softvera.

„Upotreba“ znači instaliranje, kopiranje, pohranjivanje, učitavanje, pokretanje, prikazivanje

ili druge načine upotrebe HP -ovog softvera. Ne smijete modificirati HP -ov softver ili

onemogućavati bilo koju licencnu ili kontrolnu značajku HP -ovog softvera. Ako HP isporučuje

ovaj Softver za Upotrebu s uređajem za obradu slika ili ispis (primjerice, ako je Softver

upravljački program pisača, programska datoteka ili dodatak), HP -ov Softver se smije

upotrebljavati samo s takvim proizvodom („HP -ov proizvod“). Dodatna ograničenja vezana

za Upotrebu mogu se pojaviti u Korisničkoj dokumentaciji. Ne smijete razdvajati dijelove

komponenti HP -ovog Softvera za Upotrebu. Nemate pravo distribuirati HP -ov Softver.

b. Kopiranje. Vaše pravo na kopiranje znači da smijete izrađivati arhivske ili rezervne kopije HP -

ovog Softvera, pod uvjetom da svaka kopija sadrži sve izvorne vlasničke napomene HP -ovog

Softvera i da se koristi samo u svrhu stvaranja rezervnih kopija.

3.

NADOGRADNJE. Da biste upotrebljavali HP -ov Softver koji HP isporučuje kao nadogradnju,

ažuriranje ili dodatak (zajednički “Nadogradnja”), morate najprije biti licencirani za originalni HP -

ov Softver koji je HP-a označio softverom pogodnim za Nadogradnju. Ako Nadogradnja postaje

zamjenom za originalni HP -ov Softver, više nećete smjeti upotrebljavati takav HP -ov Softver. Ovaj

Ugovor odnosi se na sve Nadogradnje, osim u slučaju da HP osigura druge odredbe za

HRWW

Licencni ugovor s krajnjim korisnikom

231

background image

Nadogradnju. U slučaju sukoba između ovog Ugovora i tih drugih odredbi, druge odredbe imat će

prednost.

4.

PRIJENOS.

a. Softver drugih proizvođača. Prvi krajnji korisnik HP -ovog Softvera može izvršiti jedan prijenos

HP -ovog Softvera na drugog krajnjeg korisnika. Svaki eventualni prijenos uključivat će sve

dijelove komponenti, medije, Korisničku dokumentaciju, ovaj Ugovor, i ako je primjenjivo,

Certifikat o autentičnosti. Prijenos ne može biti posredan prijenos, poput konsignacije. Prije

izvršenja prijenosa krajnji korisnik koji prima preneseni Software mora se složiti s ovim

Ugovorom. Nakon što prenesete HP -ov Softver, vaša licenca se automatski ukida.

b. Ograničenja. Ne smijete iznajmljivati, davati u zakup, posuđivati HP -ov softver ili ga

upotrebljavati za komercijalnu zajedničku upotrebu ili komercijalnu uredsku namjenu. Ne

smijete dalje licencirati, dodjeljivati ili na drugi način prenositi HP -ov Softver, osim kako je

izričito dopušteno ovim Ugovorom.

5.

VLASNIČKA PRAVA. Sva intelektualna vlasnička prava u Softveru i Korisničkoj dokumentaciji

vlasništvo su HP-a ili njegovih dobavljača i zaštićena su zakonom, uključujući i odgovarajuće zakone

o autorskim pravima, poslovnoj tajni, patentu i trgovačkoj marki. Ne smijete odstranjivati iz Softvera

bilo kakvu identifikacijsku oznaku proizvoda, obavijest o autorskim pravima ili ograničenje koje se

odnosi na vlasništvo.

6.

OGRANIČENJE NA OBRNUTI INŽENJERING. Ne smijete izvoditi obrnuti inženjering, raščlanjivati

ili rastavljati HP -ov Softver, osim i samo do one mjere, do koje je to pravo dopušteno odgovarajućim

zakonom.

7.

PRISTANAK NA KORIŠTENJE PODATAKA. HP i njegove podružnice mogu prikupljati i koristiti

tehničke informacije koje dajete u vezi s (i) vašom upotrebom Softvera ili HP -ovog proizvoda, ili u

vezi s (ii) davanjem usluga podrške koje se odnose na Softver ili HP –ov Proizvod. Sve takve

informacije bit će podložne HP-ovim pravilima o zaštiti privatnosti. HP takve informacije neće koristiti

u obliku koji otkriva vaš osobni identitet, osim do mjere koja je nužna za poboljšanje Upotrebe

proizvoda ili osiguravanje usluge podrške.

8.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI. Bez obzira na bilo kakve štetu koje možete pretrpjeti,

cjelokupna odgovornost HP-a i njegovih dobavljača u okviru ovog Ugovora i vaš jedini pravni lijek

u okviru ovog Ugovora bit će ograničen na stvarni iznos koji ste platili za ovaj Proizvod ili na 5,00

američkih dolara, ovisno što je veće. DO NAJVEĆE MOGUĆE MJERE DOPUŠTENE

ODGOVARAJUĆIM ZAKONOM, HP ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NEĆE NI U KOJEM SLUČAJU BITI

ODGOVORNI ZA BILO KAKVE POSEBNE, SLUČAJNE, POSREDNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE

(UKLJUČUJUĆI ŠTETE ZBOG IZGUBLJENE ZARADE, IZGUBLJENIH PODATAKA, PREKIDA U RADU,

OSOBNIH OZLJEDA, ILI GUBITKA PRIVATNOSTI) KOJE SU NA BILO KOJI NAČIN POVEZANE S

UPOTREBOM ILI NEMOGUĆNOŠĆU UPOTREBE SOFTVERA, ČAK I AKO SU HP ILI BILO KOJI

DOBAVLJAČ BILI OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA, I ČAK I AKO

RANIJE SPOMENUTI PRAVNI LIJEK NE USPIJE IZVRŠITI SVOJU OSNOVNU SVRHU. Neke države

ili druga područja sudske vlasti ne dopuštaju isključivanje ili ograničavanje slučajnih ili posljedičnih

šteta, stoga se gornje ograničenje ili iznimka možda ne odnosi na vas.

9.

KUPCI U VLADI SAD-a. Softver je razvijen potpuno o privatnom trošku. Cjelokupni Softver

komercijalni je računalni softver u okviru značenja važećih propisa o nabavi. U skladu s tim, prema

propisu US FAR 48 CFR 12.212 i DFAR 48 CFR 227.7202, upotreba, udvostručavanje i

objavljivanje Softvera od strane Vlade SAD-a ili za nju, ili od strane podugovarača američke vlade,

232

Dodatak B Servis i podrška

HRWW

background image

podliježu isključivo odredbama i uvjetima navedenima u ovom Ugovoru za krajnjeg korisnika, osim

odredbi koje su u suprotnosti s odgovarajućim saveznim zakonima.

10.

POŠTIVANJE IZVOZNIH ZAKONA. Pridržavat ćete se svih zakona, pravila i propisa (i) koji se

odnose na izvoz ili uvoz Softvera, ili (ii) ograničavaju upotrebu Softvera, uključujući sva ograničenja

vezana uz proliferaciju nuklearnog, kemijskog ili biološkog oružja.

11.

PRIDRŽANA PRAVA. HP i njegovi dobavljači pridržavaju sva prava koja vam nisu izričito odijeljena

ovim Ugovorom.

© 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 04/09

HRWW

Licencni ugovor s krajnjim korisnikom

233