HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Korisnička podrška

background image

Korisnička podrška

Korištenje telefonske pomoći za vašu državu/regiju

Pripremite naziv uređaja, serijski broj, datum kupovine i opis
problema.

Telefonske brojeve za državu/regiju možete pronaći na brošuri
koja je priložena uz uređaj ili na stranici

www.hp.com/

support/

.

Iskoristite 24-satnu internetsku podršku

www.hp.com/support/lj500colorM551

Iskoristite podršku za uređaj koji koristite s Macintosh
računalom

www.hp.com/go/macosx

Preuzimanje elektronskih informacija, upravljačkih i uslužnih
programa

www.hp.com/go/lj500colorM551_software

Naručivanje dodatnih HP usluga ili ugovora o održavanju

www.hp.com/go/carepack

Registrirajte proizvod

www.register.hp.com

236

Dodatak B Servis i podrška

HRWW