HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - HP-ovo Premium Protection jamstvo: Izjava o ograničenom jamstvu za LaserJet spremnik za ispis

background image

HP-ovo Premium Protection jamstvo: Izjava o
ograničenom jamstvu za LaserJet spremnik za ispis

Ovim jamstvom izjavljujemo kako na ovom HP proizvodu nema nedostataka u materijalu i izradi.

Ovo se jamstvo ne odnosi na proizvode (a) koji su ponovno punjeni, prerađivani, dorađivani ili na bilo

koji način neovlašteno promijenjeni, (b) na kojima su se pojavili kvarovi zbog neispravne upotrebe i

skladištenja ili korištenja na mjestu koje nije u skladu s navedenim specifikacijama radne okoline

proizvoda, odnosno (c) na kojima su se pojavili znaci habanja zbog uobičajene upotrebe.

Za servisiranje u skladu s jamstvom proizvod vratite na mjesto kupnje (zajedno s pisanim opisom problema

i uzorcima ispisa) ili se obratite HP korisničkoj podršci. HP zadržava pravo da proizvode na kojima

nedostaci uistinu postoje zamijeni ili da za njih izda povrat novca u iznosu kupovne cijene.

U SKLADU SA ZAKONSKIM OGRANIČENJIMA, GORE NAVEDENO JAMSTVO JE ISKLJUČIVO I

NIJEDNO DRUGO JAMSTVO ILI UVJET, BILO PISMENI ILI USMENI, NIJE IZREČENO NITI IMPLICIRANO

TE SE HP IZRIČITO ODRIČE SVIH IMPLICIRANIH JAMSTAVA I UVJETA PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆE

KVALITETE I PRIKLADNOSTI ZA ODGOVARAJUĆU SVRHU.

U SKLADU SA ZAKONSKIM OGRANIČENJIMA, TVRTKA HP I NJENI DOBAVLJAČI NI POD KOJIM

UVJETIMA NEĆE BITI ODGOVORNI ZA IZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU

(UKLJUČUJUĆI GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI) ILI DRUGU VRSTU ŠTETE, BEZ OBZIRA TEMELJI LI SE

ISTA NA UGOVORU, KAZNENOM DJELU ILI NEČEM TREĆEM.

JAMSTVENI UVJETI NAVEDENI U OVOJ IZJAVI, OSIM AKO ZAKONOM NIJE DRUGAČIJE PROPISANO,

NE PREDSTAVLJAJU ISKLJUČENJE, OGRANIČENJE NITI MODIFIKACIJU, A UZ OBAVEZNA ZAKONSKA

PRAVA PRIMIJENJUJU SE NA UVJETE PRODAJE OVOG PROIZVODA.

228

Dodatak B Servis i podrška

HRWW

background image

Izjava o ograničenom jamstvu za Color LaserJet
komplet mehanizma za nanošenje tinte, jedincu za
prikupljanje tonera i komplet mehanizma za prijenos

HP jamči da je ovaj HP-ov proizvod bez nedostataka u materijalu i izradi dok pisač ne uključi žaruljica

skorog kraja životnog vijeka na upravljačkoj ploči.

Ova se garancija ne odnosi na proizvode (a) koji su obnovljeni, ponovno proizvedeni ili na bilo koji

način izloženi nepropisnoj upotrebi; (b) na kojima je došlo do problema zbog pogrešne upotrebe,

nepropisne pohrane ili upotrebe proizvoda u okolišu izvan okvira objavljenih specifikacija; ili (c) pokazuju

znakove istrošenosti zbog uobičajene upotrebe.

Da biste ostvarili pravo na garantni servis, vratite proizvod na mjesto na kojem ste ga kupili (uz pismeni

opis problema i uzorke ispisanih materijala) ili se obratite HP-ovoj službi korisničke podrške. HP zadržava

pravo da proizvode na kojima nedostaci uistinu postoje zamijeni ili da za njih izda povrat novca u iznosu

kupovne cijene.

U SKLADU SA ZAKONSKIM OGRANIČENJIMA, GORE NAVEDENO JAMSTVO JE ISKLJUČIVO I

NIJEDNO DRUGO JAMSTVO ILI UVJET, BILO PISMENI ILI USMENI, NIJE IZREČENO NITI IMPLICIRANO

TE SE HP IZRIČITO ODRIČE SVIH IMPLICIRANIH JAMSTAVA I UVJETA PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆE

KVALITETE I PRIKLADNOSTI ZA ODGOVARAJUĆU SVRHU.

U SKLADU SA ZAKONSKIM OGRANIČENJIMA, TVRTKA HP I NJENI DOBAVLJAČI NI POD KOJIM

UVJETIMA NEĆE BITI ODGOVORNI ZA IZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU

(UKLJUČUJUĆI GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI) ILI DRUGU VRSTU ŠTETE, BEZ OBZIRA TEMELJI LI SE

ISTA NA UGOVORU, KAZNENOM DJELU ILI NEČEM TREĆEM.

JAMSTVENI UVJETI SADRŽANI U OVOJ IZJAVI, OSIM DO ZAKONOM DOZVOLJENE MJERE, NE

ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU NITI MIJENJAJU, TE SLUŽE KAO DODATAK OBAVEZNIM PRAVIMA

STANJA VEZANIMA UZ PRODAJU OVOG PROIZVODA VAMA.

HRWW