HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Uređaj ne ispisuje

background image

Uređaj ne ispisuje

Ako uređaj uopće ne ispisuje, pokušajte sljedeće.

1.

Provjerite je li uređaj uključen i da li upravljačka ploča prikazuje oznaku spremnosti.

Ako na upravljačkoj ploči nema oznake da je uređaj spreman, isključite i ponovo uključite

uređaj.

Ako se na upravfljačkoj ploči prikazuje oznaka spremnosti uređaja, pokušajte ponovo poslati

zadatak.

2.

Ako se na upravljačkoj ploči prikazuje pogreška, riješite pogrešku i pokušajte ponovo poslati

zadatak.

3.

Provjerite jesu li kabeli ispravno priključeni. Ako je uređaj priključen na mrežu, provjerite sljedeće

stavke:

Provjerite lampicu pokraj mrežne veze na proizvodu. Ako je mreža aktivna, lampica svijetli

zeleno.

Za priključivanje na mrežu morate koristiti mrežni kabel, a ne telefonski kabel.

Provjerite jesu li mrežni usmjerivač, čvorište ili preklopnik uključeni te rade li ispravno.

4.

Instalirajte HP softver s CD-a koji je isporučen s uređajem. Upotreba generičkih upravljačkih

programa za pisač može uzrokovati kašnjenja zadataka u redu čekanja na ispis.

5.

Na popisu pisača na računalu desno tipkom miša pritisnite naziv ovog uređaja, pritisnite

Properties (Svojstva) i otvorite karticu Ports (priključci).

Ako za povezivanje s mrežom koristite mrežni kabel, provjerite da li naziv pisača na kartici

Ports (Priključci) odgovara nazivu pisača na stranici s konfiguracijom proizvoda.

Ako koristite USB kabel i povezani ste s bežičnom mrežom, provjerite je li označena kućica
pokraj opcije Virtual printer port for USB (Virtualni USB priključak pisača).

6.

Ako na računalu koristite osobni vatrozid, on možda blokira komunikaciju s uređajem. Pokušajte

privremeno onesposobiti vatrozid kako biste provjerili je li on uzrok problema.

7.

Ako su računalo ili uređaj povezani s bežičnom mrežom, slaba kvaliteta signala ili interferencija

mogu uzrokovati kašnjenja zadataka ispisa.

HRWW

Uređaj ne ispisuje ili ispisuje sporo

211