HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Vrste poruka na upravljačkoj ploči

background image

Vrste poruka na upravljačkoj ploči

Četiri vrste poruka na upravljačkoj ploči mogu naznačiti status problema s uređajem.

Vrsta poruke

Opis

Poruke o stanju

Poruke o statusu odražavaju trenutno stanje uređaja. One vas obavještavaju o uobičajenom radu
uređaja i ne morate učiniti ništa kako biste ih uklonili. Mijenjaju se zajedno s promjenama stanja
uređaja. Uvijek kada je uređaj spreman, nije zauzet i nema poruka upozorenja na čekanju, pojavljuje
se poruka o statusu Spreman, ako je uređaj povezan na mrežu.

Poruke upozorenja

Poruke upozorenja vas obavještavaju o pogreškama podataka i ispisa. U tim se porukama u pravilu
izmjenjuju poruka Spreman ili poruke o statusu i ostaju na zaslonu dok ne pritisnete gumb

U redu

.

Neke poruke upozorenja mogu se izbrisati. Ako je izbornik Upozorenja koja se mogu brisati u
izborniku Display Settings (Postavke zaslona) postavljen na opciju Zadatak, sa sljedećim
zadatkom ispisa te se poruke brišu.

Poruke o pogreškama

Poruke o pogreškama znače da se moraju napraviti određene radnje, npr. dodavanje papira ili
rješavanje problema sa zaglavljenim papirom.

Neke poruke o pogreškama automatski se nastavljaju pojavljivati. Ako je izbornik Događaji koji se
mogu nastaviti
u izborniku Display Settings (Postavke zaslona) postavljen na opciju
Automatski nastavak (10 sekundi), uređaj će nastaviti s normalnim radom nakon isteka 10
sekundi automatskog prikazivanja poruke o pogrešci.

NAPOMENA:

Pritisak na bilo koji gumb tijekom 10 sekundi automatskog prikazivanja poruke o

pogrešci poništava značajku automatskog nastavljanja i prednost dobiva pritisnuti gumb. Na primjer,
pritisak na gumb Stop prekida ispisivanje i omogućava odustajanje od zadatka.

Poruke o kritičnim
pogreškama

Poruke o kritičnim pogreškama obavještavaju vas o kvaru na uređaju. Možete ukloniti neke od tih
poruka tako da uređaj isključite i ponovno uključite. Postavka Automatski nastavak (10
sekundi)
nema utjecaja na te poruke. Ako se poruka o kritičnoj pogrešci nastavi pojavljivati, potreban
je servis.