HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Pisač je u stanju pripravnosti, ali se ništa ne ispisuje

background image

Rješavanje problema sa softverom za proizvod u sustavu Windows

217

background image

f.

Provjerite IP adresu, a zatim pritisnite gumb OK (U redu) ili Cancel (Odustani).

g. Ako IP adrese nisu jednake, izbrišite upravljački program i ponovno ga instalirajte upotrebom

ispravne IP adrese.

Windows 7

a. Kliknite Start.

b. Pritisnite Devices and Printers (Uređaji i pisači).

c.

Desnom tipkom miša pritisnite ikonu upravljačkog programa uređaja, a zatim odaberite

Printer properties (Svojstva pisača).

d. Pritisnite karticu Ports (Priključci), a zatim Configure Port (Konfiguriraj priključak).

e. Provjerite IP adresu, a zatim pritisnite gumb OK (U redu) ili Cancel (Odustani).

f.

Ako IP adrese nisu jednake, izbrišite upravljački program i ponovno ga instalirajte upotrebom

ispravne IP adrese.

218

Poglavlje 11 Rješavanje problema

HRWW