HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Rješavanje poteškoća s izravnim vezama

background image

Rješavanje poteškoća s izravnim vezama

Ako je uređaj povezan izravno s računalom, provjerite kabel.

Provjerite je li kabel priključen na uređaj i na računalo.

Provjerite ne prelazi li duljina kabela 2 metra. Spajanje putem kraćeg kabela.

Provjerite je li kabel ispravan tako da njime spojite neki drugi uređaj. Ako je potrebno, zamijenite

kabel.