HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Uređaj je onemogućen ili su neispravne druge postavke mreže.

background image

Uređaj je onemogućen ili su neispravne druge postavke mreže.

1.

Pregledajte stranicu konfiguracije kako biste provjerili status mrežnog protokola. Omogućite ako je

potrebno.

2.

Ako je potrebno, ponovo konfigurirajte postavke mreže.

216

Poglavlje 11 Rješavanje problema

HRWW

background image

Rješavanje problema sa softverom za proizvod u
sustavu Windows

Upravljački program pisača za proizvod ne vidi se u mapi Pisač

1.

Ponovno instalirajte softver pisača.

NAPOMENA:

Zatvorite sve otvorene programe. Kako biste zatvorili program koji u programskoj

traci ima ikonu, desnom tipkom miša kliknite na tu ikonu i odaberite Close (Zatvori) ili Disable

(Onemogući).

2.

Pokušajte priključiti USB kabel u neki drugi USB priključak na računalu.

Tijekom instaliranja softvera pojavila se poruka o pogrešci

1.

Ponovno instalirajte softver pisača.

NAPOMENA:

Zatvorite sve otvorene programe. Kako biste zatvorili program koji u programskoj

traci ima ikonu, desnom tipkom miša kliknite na tu ikonu i odaberite Close (Zatvori) ili Disable

(Onemogući).

2.

Provjerite ima li na disku na koji želite instalirati softver dovoljno slobodnog prostora. Ako je

potrebno, oslobodite što više prostora i ponovno instalirajte softver pisača.

3.

Ako je potrebno, pokrenite defragmentaciju diska i ponovo instalirajte softver uređaja.

Pisač je u stanju pripravnosti, ali se ništa ne ispisuje

1.

Ispišite konfiguracijsku stranicu i provjerite funkcionalnost pisača.

2.

Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto pričvršćeni i u skladu sa specifikacijama. To se odnosi na USB i

kabele napajanja. Zamijenite kabel.

3.

Provjerite je li IP adresa na konfiguracijskoj stranici jednaka onoj na softverskom priključku.

Primijenite jedan od sljedećih postupaka:

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 i Windows Vista

a. Kliknite Start.

b. Pritisnite Settings (Postavke).

c.

Pritisnite Printers and Faxes (Pisači i faksovi) (koristite li zadani prikaz izbornika Start) ili

pritisnite Printers (Pisači) (koristite li klasični prikaz izbornika Start).

d. Desnom tipkom miša pritisnite ikonu upravljačkog programa uređaja, a zatim odaberite

Properties (Svojstva).

e. Pritisnite karticu Ports (Priključci), a zatim Configure Port (Konfiguriraj priključak).

HRWW